Úvod

Informace k přerušení provozu v době hlavních prázdnin

V období od 29. 6. 2024 do 1. 9. 2024  jsou pro všechny žáky základní školy vyhlášeny hlavní prázdniny.

Po předchozím projednání se zřizovatelem bude ve výše uvedeném období z provozně-organizačních důvodů přerušen také provoz mateřské školy, školní družiny, internátu i školní jídelny.

Vyučování v novém školním roce, tedy ve školním roce 2024-2025, bude zahájeno v pondělí 2. 9. 2024.

 Příjezd žáků na internát bude možný v pondělí 2. 9. 2024 od 7.00.

Ranní školní družinu bude možné využít také již v pondělí 2. 9. 2024 od 6.30.

Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 má dlouholetou tradici nejen jako škola, ale i jako významné metodické a poradenské centrum, které ve své specializaci přesahuje hranice Jihomoravského kraje. Speciálně pedagogické centrum, jehož činnost Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 vykonává, je nejrozsáhlejší školské poradenské zařízení v České republice, které nabízí systém odborné i metodické podpory v kontextu vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.

Jsme fakultní škola. Úzce spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, ale také s dalšími uznávanými vzdělávacími institucemi. Účastníme se mezinárodních projektů, včetně ověřování nových metodických postupů, poskytujeme praxi studujícím, a podílíme se tak na přípravě budoucích absolventů – nových kolegů.

Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 je umístěna v lesnatém údolí městské části Brno-Jundrov. Základní škola a mateřská škola sídlí v moderní budově s bazénem a tělocvičnou v areálu velké zahrady obklopující rovněž významnou Rohrerovu vilu, která je zázemím pro speciálně pedagogické centrum, školní jídelnu, provozně-ekonomický útvar a ředitelství školy.

Dětem a rodičům nabízíme

  • Předškolní vzdělávání s rozšířenou individuální logopedickou intervencí
  • Základní vzdělávání s rozšířenou logopedickou intervencí
  • Mimoškolní aktivity v kroužcích zaměřených dle zájmu a talentu
  • Sportovní vyžití dětí a žáků v nově postavené tělocvičně a bazénu
  • Ubytování v moderním prostředí splňujícím nejvyšší hygienické požadavky
  • Školní stravování – biologicky vyvážená strava a pitný režim
  • Psychologické a logopedické poradenství
  • Reedukaci narušené komunikační schopnosti
  • Přednáškovou a vzdělávací činnost
  • Metodiku logopedické a výchovné práce