Úvod

Aktuální upozornění

Vážení rodiče,

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje zůstává ZŠ i nadále uzavřená. Výuka pokračuje v režimu distančního vzdělávání.

Provoz školy bude obnoven  30. 11. 2020, pokud KHS JMK nestanoví jinak. Nástup na internát bude možný již v neděli 29. 11. 2020.  V případě potřeby se zákonní zástupci mohou obracet na třídní učitele.

Od 11.11. 2020 je obnoven provoz mateřské školy.

Speciálně pedagogické centrum

SPC a jeho pobočky  jsou v provozu včetně ambulance. Prosíme vás, abyste i nadále dodržovali bezpečnostní a hygienická opatření proti šíření nákazy COVID19.

Aktualizováno 13.11.2020

Základní škola a mateřská škola logopedická má dlouholetou tradici nejen jako škola, ale i jako významné metodické a poradenské centrum, které ve své specializaci přesahuje daleko hranice Jihomoravského kraje. Speciální pedagogické centrum při škole má největší poradenský systém v České republice a odborně i metodicky řídí výchovu a výuku dětí s komunikačními potížemi. Škola se účastní mezinárodních projektů, včetně ověřování nových metodických postupů. Uzavřela smlouvu s Masarykovou univerzitou v Brně, poskytuje praxi studentům a podílí se tak na přípravě nových odborníků.

Základní škola a mateřská škola logopedická je umístěna v lesnatém údolí městské části Brno – Jundrov, v krásné, nově postavené budově s bazénem a tělocvičnou, uprostřed velké zahrady.

Dětem a rodičům nabízíme

  • Předškolní vzdělávání s rozšířenou individuální logopedickou péčí
  • Základní vzdělávání s rozšířenou logopedickou péčí
  • Mimoškolní aktivity v kroužcích zaměřených dle zájmu a talentu
  • Sportovní vyžití dětí a žáků v nově postavené tělocvičně a bazénu vč. rehabilitace
  • Ubytování v moderním prostředí splňujícím nejvyšší hygienické požadavky
  • Školní stravování – biologicky vyvážená strava a pitný režim
  • Psychologické a logopedické poradenství
  • Reedukaci řečových vad
  • Přednáškovou a vzdělávací činnost
  • Metodiku logopedické a výchovné práce