Úvod

Základní škola a mateřská škola logopedická má dlouholetou tradici nejen jako škola, ale i jako významné metodické a poradenské centrum, které ve své specializaci přesahuje daleko hranice Jihomoravského kraje. Speciálně pedagogické centrum při škole má největší poradenský systém v České republice a odborně i metodicky řídí výchovu a vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.

Jsme fakultní škola. Úzce spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Účastníme se mezinárodních projektů, včetně ověřování nových metodických postupů, poskytujeme praxi studentům a podílíme se tak na přípravě budoucích absolventů – nových kolegů.

Základní škola a mateřská škola logopedická je umístěna v lesnatém údolí městské části Brno – Jundrov, v krásné, nově postavené budově s bazénem a tělocvičnou, uprostřed velké zahrady.

Dětem a rodičům nabízíme

  • Předškolní vzdělávání s rozšířenou individuální logopedickou intervencí
  • Základní vzdělávání s rozšířenou logopedickou intervencí
  • Mimoškolní aktivity v kroužcích zaměřených dle zájmu a talentu
  • Sportovní vyžití dětí a žáků v nově postavené tělocvičně a bazénu
  • Ubytování v moderním prostředí splňujícím nejvyšší hygienické požadavky
  • Školní stravování – biologicky vyvážená strava a pitný režim
  • Psychologické a logopedické poradenství
  • Reedukaci narušené komunikační schopnosti
  • Přednáškovou a vzdělávací činnost
  • Metodiku logopedické a výchovné práce