Úvod

Aktuální informace k provozu školy

Mateřská škola V provozu
Základní škola V provozu
Speciálně pedagogické centrum vč. poboček V provozu
Školní družina V provozu
Školní jídelna V provozu
Internát V provozu

Od 17.5.2021 bude provoz školní družiny bez omezení 6.30 – 17.00.hod. Příchod do ranní ŠD je možný v čase 6.30 – 7.15 hlavním vchodem.
Příjezdy na internát v neděli 11.4.2021 od 17 hodin.

Údaje jsou platné od 12.4.2021

V rámci celé organizace jsou platná opatření proti šíření nákazy COVID-19. Povinnost používání roušek nebo respirátoru, desinfekce rukou, omezení přítomnosti osob. Osoby, které mají příznaky respiračního onemocnění nebudou do budovy vpuštěni.

 

Základní škola a mateřská škola logopedická má dlouholetou tradici nejen jako škola, ale i jako významné metodické a poradenské centrum, které ve své specializaci přesahuje daleko hranice Jihomoravského kraje. Speciální pedagogické centrum při škole má největší poradenský systém v České republice a odborně i metodicky řídí výchovu a výuku dětí s komunikačními potížemi. Škola se účastní mezinárodních projektů, včetně ověřování nových metodických postupů. Uzavřela smlouvu s Masarykovou univerzitou v Brně, poskytuje praxi studentům a podílí se tak na přípravě nových odborníků.

Základní škola a mateřská škola logopedická je umístěna v lesnatém údolí městské části Brno – Jundrov, v krásné, nově postavené budově s bazénem a tělocvičnou, uprostřed velké zahrady.

Dětem a rodičům nabízíme

  • Předškolní vzdělávání s rozšířenou individuální logopedickou péčí
  • Základní vzdělávání s rozšířenou logopedickou péčí
  • Mimoškolní aktivity v kroužcích zaměřených dle zájmu a talentu
  • Sportovní vyžití dětí a žáků v nově postavené tělocvičně a bazénu vč. rehabilitace
  • Ubytování v moderním prostředí splňujícím nejvyšší hygienické požadavky
  • Školní stravování – biologicky vyvážená strava a pitný režim
  • Psychologické a logopedické poradenství
  • Reedukaci řečových vad
  • Přednáškovou a vzdělávací činnost
  • Metodiku logopedické a výchovné práce