Velikonoční pátračka ve školní družině

Ve středu 13.4. se děti ze školní družiny vydaly najít ztracené kuřátko a jeho kamarády. Děti si během hledání kuřátek vyzkoušely a připomněly nejrůznější velikonoční zvyky a hry. Seznámily se i s velikonočním příběhem a zjistily, které tradice jsou typické pro velikonoční týden. Vše nakonec dobře dopadlo, děti našly všechna kuřátka a odměna je za jejich odvahu a píli rozhodně neminula.

Školní ples

Dne 28.4. 2022 se v prostorách tělocvičny konal ŠKOLNÍ PLES s talentovou soutěží „Veslařská má talent“, kde na našem pódiu vystoupily děti všech věkových kategorií za bouřlivých potlesků a podpory ostatních žáků i pedagogických pracovníků. Všichni jsme se, jak se patří, odvázali a protančili svoje přezuvky.

Návštěva technického muzea

Na konci dubna navštívili žáci 8. a 9. ročníku Technické muzeum. Absolvovali komentovanou prohlídku v expozici o vývoji výpočetní techniky ve 20.století. Během návštěvy si žáci prošli i další expozice a navštívili Technickou hernu, kde se zábavnou a interaktivní formou seznámili s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi.

 

Den otevřených dveří

Dne 23. března 2022 se škola otevřela veřejnosti, a to při příležitosti Dne otevřených dveří. Veškeré prostory základní i mateřské školy, speciálně pedagogického centra, školní družiny, internátu, školní jídelny a dalších se zeširoka otevřely všem zájemcům o možnost blíže nahlédnout do každodenního života dětí, žáků i všech pedagogických a nepedagogických pracovníků.

Den otevřených dveří byl zahájen srdečným přivítáním všech návštěvníků s úvodním slovem pana ředitele. Následovala společná informativní schůzka ve školní tělocvičně. Hosté se měli možnost dozvědět o aktuálním směřování školy, její koncepci, představena byla struktura školního vzdělávacího programu, zazněly informace k průběhu a organizaci zápisu do 1. ročníku a v neposlední řadě měli všichni hosté možnost klást dotazy směrem k vedení školy i dalším zástupcům jednotlivých školních útvarů. Na informativní schůzku navázala komentovaná prohlídka s možností nahlédnout do výuky ve třídách.

Pro návštěvníky byly připraveny zajímavé ukázky logopedických a speciálněpedagogických materiálů, učebnic, pomůcek a dalších zajímavostí.

Celým dnem prostupovala velmi přátelská atmosféra.

Poděkování patří všem zúčastněným!