Celodenní výlet internátu

V pondělí 26. června jsme se s internátními dětmi vydali na celodenní výlet. Vyjeli jsme hned ráno vlakem z Brna přímo do Starého Města u Uherského Hradiště, kde jsme navštívili místní Kovozoo. Děti uchvátila množstvím kovových zvířátek a dalších výstav, které zde současně probíhaly. Z této nevšední zoo jsme se po malém občerstvení vydali do blízkého areálu Živé vody, kde jsme si vyzkoušeli, jaké je to být pod vodou, když nad vámi a kolem vás plují ryby. Pak jsme se osvěžili v místním rybníce. Hned vedle se pak nacházel Archeoskanzen Modrá, který jsme následně navštívili a jenž nám přiblížil život a obydlí našich předků z dob Velké Moravy. A nakonec jsme ještě zavítali a prohlédli si místní baziliku na Velehradě. Pak už nás povzbudila skvělá zmrzlina a my se vydali vlakem nazpátek domů. Některým dala celodenní trasa pěkně zabrat, ale všichni ji nakonec úspěšně zvládli. A už se těšíme na další společné zážitky a výlety.

Zahradní slavnost 2023

Dne 29. června 2023 jsme po tříleté pauze uspořádali v areálu školní zahrady neformální a přátelské setkání rodičů, dětí, žáků, zaměstnanců a všech přátel školy při příležitosti tradiční Zahradní slavnosti.

Celým dnem se nesla radostná atmosféra s ohledem na blížící se slavnostní zakončení školního roku 2022-2023. Pro děti i žáky byla připravena pestrá nabídka aktivit a soutěží včetně letní zahradní diskotéky, opékání špekáčků, tetování technikou air-brush a skákacího hradu, kde se měly děti možnost náležitě vyřádit. Připraveno bylo také drobné občerstvení a osvěžení v podobě čerstvého ovoce a ledňáčků 😊.

Při příležitosti Zahradní slavnosti vystoupili také žáci 9. ročníku, kteří zavzpomínali společně s ostatními na uplynulé roky strávené na Veslařské, a rozloučili se tak před nástupem další životní etapy. Ještě před svým odchodem na střední školy však nesmělo chybět slavnostní pasování budoucích „deváťáků“, jakožto nejzkušenějších žáků ve škole 😊.

Velké poděkování patří celému kolektivu školy, zejména pak vychovatelům školní družiny a internátu, za organizaci slavnosti, a především všem dětem, žákům, rodičům a hostům, kteří dali tomuto letnímu radování nezapomenutelný rozměr.

No a jak jsme si tento slavnostní den užili? Podívejte se sami…

Sportovní odpoledne LOGO 2023

Ve středu 14. června se uskutečnil 4. ročník Sportovního odpoledne LOGO 2023 na stadioně VUT v Brně. Letos se k nám opět připojily i děti ze ZŠ Kamenomlýnská. Sportovní nadšení, radost a přátelská atmosféra nás provázela celým odpolednem. Všichni si olympiádu moc užili a sportovní duch spojil všechny děti a dospělé nejen na společné fotografii. Odměnou byly překrásné medaile s novým logem školy, které si odnesly všechny děti a tentokráte i dospělí. Poděkování patří především všem šikovným dětem a jejich vzájemné ohleduplnosti a sportovnímu nadšení. Dále všem ochotným vychovatelům a rodičům. Velmi děkujeme i sponzorovi akce, díky němuž se mohlo toto sportovní odpoledne uskutečnit.

Barevný piknik

Již nám začalo pravé léto, a proto se družina rozhodla 22. června uspořádat BAREVNÝ PIKNIK. Každá z družinek přišla oblečená do nějaké barvy a společně jsme mlsali nejrůznější dobroty, které jsme si přinesli. Po řádném občerstvení se mohli děti zúčastnit aktivit se švihadlem, ať už se jednalo o přetahování či kdo udělá nejvíce přeskoků. To se nám to pěkně VYBARVILO!