Ukliďme Česko

V týdnu od 24. 4. do 28. 4. 2023 se žáci i pedagogové zapojili do dobrovolnického projektu „Ukliďme Česko“ (Zapojte se také do úklidové akce! | Ukliďme Česko (uklidmecesko.cz)), jehož hlavním cílem bylo vypomoci s úklidem v okolí školy, a podpořit tím tak environmentální smýšlení nejen u našich žáků. Díky maximálnímu nasazení a nadšení malých i velkých dobrovolníků se podařilo uklidit celkem 122 kg odpadu. Touto aktivitou měli žáci možnost vyzkoušet si jednu z obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, přírody, krajiny i ochrany lidského zdraví. Děkujeme všem, co se do akce zapojili.

Školní ples

Dne 20. 4. 2023 se za pomoci celé třídy IX. A proměnily prostory tělocvičny v taneční sál skvěle připravený na další ročník školního plesu, tentokrát s názvem „Disco ples“. Součástí plesu byla i talentová soutěž, kde žáci předvedli úžasná vystoupení. Během příprav na ples i v jeho průběhu se naši žáci měli možnost výtvarně vyřádit jak při tvorbě výzdoby, tak při její aplikaci v prostorách tělocvičny. Dále se kreativně realizovali v koutku s malováním na obličej. V průběhu školního plesu měli žáci možnost rozvíjet také své digitální kompetence například tím, že si vyzkoušeli ovládat hudební aparaturu ve spolupráci s profesionálním DJem. Na píseň dle vlastní volby poté protančili zbytek odpoledne a pořádně si při tom protáhli a procvičili všechny svaly i kosti v těle.

Školákem na zkoušku

25. dubna 2023 navštívily děti z mateřské školy naše prvňáčky, a měly si tak možnost vyzkoušet stát se na malou chvíli školáky se vším všudy. Ledasco si mohly i vyzkoušet!! Prvňáčci se předškoláků zodpovědně ujali, a stali se tak jejich průvodci.

Maškarní karneval 2023

Jako každoročně jsme i letos oslavili období masopustu maškarním karnevalem, který se uskutečnil ve čtvrtek 23. února v tělocvičně školy pro děti ze školní družiny a internátu. Po úvodní promenádě se představily různé pohádkové a nadpřirozené bytosti, zvířátka a další karnevalové masky. Pro zpestření programu si děti zatančily s balonkem mezi čely a zapojily do pohybových her. Velké nadšení vyvolala oblíbená židličkovaná.
Všichni jsme si karneval užili.

Recitační soutěž

Dne 31.3.2023 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Přihlášení recitátoři a diváci, žáci I. stupně, se shromáždili 3. vyučovací hodinu v tělocvičně školy.

Nejdříve jsme si všichni uvolnili cvičením tělo, provedli dechové a artikulační cvičení a začalo  losování. Každý soutěžící se vytáhl z klobouku číslo, pod kterým vystupoval.

A už nám nic nebránilo začít recitační soutěž. Jako první vystoupila předskokanka Mia s básničkou Velikonoce.  Následovali další recitátoři, celkem 38 žáků rozdělených do  tří kategorií. První kategorii tvořili žáci 1., 2. ročníku, ve druhé kategorii byli žáci 3., 4. a 5. ročníků a ve třetí kategorii žáci 6. – 9. ročníků.

V tomto roce měla porota velmi těžký úkol. Všichni recitátoři byli výborně připraveni, jedna recitátorka báseň doplnila také nakresleným obrázkem.

Porota ve složení p. Majerová (zástupce z řad zákonných zástupců), Mgr. Hrtánková (za pedagogy) a poprvé také zástupce žáků Lukáš Dvořáček  z IX. A rozhodli následovně:

  1. místa obsadili žáci

Julie Doležalová, Arnošt Bližňák, Milan Belúch, Kateřina Brezová

 

  1. místo žáci

Dan Čičmanec, Manh Hung Nguyen Danh, Jan Fojtík, Jana Pospíchalová

 

  1. místo

Dominik Škarýd, Adam Lehotský, Richard Janíček

 

Všem recitátorům děkujeme za účast a výhercům blahopřejeme.