Školní ples

Dne 28.4. 2022 se v prostorách tělocvičny konal ŠKOLNÍ PLES s talentovou soutěží „Veslařská má talent“, kde na našem pódiu vystoupily děti všech věkových kategorií za bouřlivých potlesků a podpory ostatních žáků i pedagogických pracovníků. Všichni jsme se, jak se patří, odvázali a protančili svoje přezuvky.

Návštěva technického muzea

Na konci dubna navštívili žáci 8. a 9. ročníku Technické muzeum. Absolvovali komentovanou prohlídku v expozici o vývoji výpočetní techniky ve 20.století. Během návštěvy si žáci prošli i další expozice a navštívili Technickou hernu, kde se zábavnou a interaktivní formou seznámili s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi.

 

Den otevřených dveří

Dne 23. března 2022 se škola otevřela veřejnosti, a to při příležitosti Dne otevřených dveří. Veškeré prostory základní i mateřské školy, speciálně pedagogického centra, školní družiny, internátu, školní jídelny a dalších se zeširoka otevřely všem zájemcům o možnost blíže nahlédnout do každodenního života dětí, žáků i všech pedagogických a nepedagogických pracovníků.

Den otevřených dveří byl zahájen srdečným přivítáním všech návštěvníků s úvodním slovem pana ředitele. Následovala společná informativní schůzka ve školní tělocvičně. Hosté se měli možnost dozvědět o aktuálním směřování školy, její koncepci, představena byla struktura školního vzdělávacího programu, zazněly informace k průběhu a organizaci zápisu do 1. ročníku a v neposlední řadě měli všichni hosté možnost klást dotazy směrem k vedení školy i dalším zástupcům jednotlivých školních útvarů. Na informativní schůzku navázala komentovaná prohlídka s možností nahlédnout do výuky ve třídách.

Pro návštěvníky byly připraveny zajímavé ukázky logopedických a speciálněpedagogických materiálů, učebnic, pomůcek a dalších zajímavostí.

Celým dnem prostupovala velmi přátelská atmosféra.

Poděkování patří všem zúčastněným!

Knihovna

Březen, jakožto měsíc knihy, jsme nemohli zakončit jinak než návštěvou knihovny. Tentokrát ale jen s prvostupňovými dětmi. Počasí zrovna nevybízelo k dlouhým procházkám, a tak jsme volili variantu autobus, přestože knihovna v Jundrově od naší školy není příliš vzdálená. Paní knihovnice nás velmi mile přivítala. Pro děti měla připravený program “Zvířátka v pohádkách”. Připomněli jsme si, kde všude zvířata vystupují a seznámili se i s dalšími pohádkami. Paní knihovnice nám ukázala spousty knížek s touto tematikou a z některých nám i četla. Následně děti plnily obtížný kvíz z říše živočichů, kde se dozvěděly, jak se drbe tučňák nebo jak velký je klokan, když se narodí. Na závěr nás paní knihovnice seznámila s tím, jak to v takové knihovně chodí, jak poznat beletrii od encyklopedie, i kde obojí hledat. Za doprovodu písniček se zvířátky si děti prohlédly a prolistovaly knihy i časopisy, a mohly se tak inspirovat při výběru jejich další četby. Čas nás neúprosně tlačil, a tak jsme za všechno poděkovali, v nedalekém obchůdku koupili něco na zub sobě i starším dětem a autobusem se vrátili zpět do školy, kde už na nás čekal zbytek internátu, ale také domácí úkoly.

Rozhledna Holedná

Na náš první opravdu jarní výlet jsme se vydali hned týden po návštěvě Kamenného vrchu. Autobus nás dovezl do Jundrova, odkud jsme šli oklikou až na rozhlednu. Cesta nebyla jen tak jednoduchá, děti totiž musely bedlivě pozorovat přírodu kolem sebe a na připravené kartičky zaznamenávat, jestli již spatřily nějakou tu jarní kytičku, včelku, motýla či třeba ptačí hnízdo. Také musely být ve střehu, aby se přikrčily před “ohněm”, vylezly na vyvýšené místo kvůli “vodě” nebo se schovaly před “medvědem”. Venku bylo nádherně, sluníčko hřálo, a my se tak kochali, že jsme nabrali malé zpoždění a trasu museli o kousek zkrátit. Po více než 3,5 km se před námi objevil náš cíl – rozhledna Holedná. Při pohledu na ni mnohým zatrnulo, takže nahoru vyšli jen ti opravdu nejodvážnější, ostatní nás zdola povzbuzovali. Když jsme si dostatečně užili výhled na celé Brno, slezli jsme dolů a společně s ostatními se vydali do Komína. A zde náš výlet zakončili, jak jinak než v cukrárně. Zmrzliny i zákusky do nás po výkonu padaly rychlostí blesku a pak už nás čekala jen cesta MHD zpět na internát a opět výborná večeře.