Online beseda – volba povolání

Ve středu 21.10.2020 se žáci IX. A zúčastnili on-line besedy k volbě povolání, kterou s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání Brno zajistila výchovná poradkyně.

Žáci byli seznámeni s možnostmi studia, které jim nabízí náš školský systém po ukončení základního vzdělání. Byly jim představeny kvalifikační i osobnostní požadavky, které kladou zaměstnavatelé na uchazeče o různé profese. Dostali základní informaci o uplatnění určitých oborů, profesí na trhu práce.

Aktivně se zapojili do připravených soutěží a během on-line setkání odpovídali na řadu otázek zaměřených na vybrané učební obory. Někteří žáci už mají střední školu vybranou, jiným beseda pomohla v rozhodování. Beseda, i když pro žáky poprvé on-line, byla zajímavá.

BAREVNÝ KARNEVAL

V únoru 2020 proběhl tradiční karneval, který pořádala naše škola. Program zajistilo divadlo Koráb. Žáci si s pomocí rodičů a pedagogů pečlivě připravili masky, které svou barevností a nápaditostí rozzářily celou tělocvičnu, kde karnevalové řádění za doprovodu hudby probíhalo. Součástí karnevalu byly i různé soutěže a zábavný program. Koneckonců, jak si to naši žáci ale i dospělí naplno užili, je vidět na fotografiích.