DEN VODY

22. března si celosvětově připomínáme důležitost vody pro nás i naši planetu. My jsme si s ŠD počkali na lepší počasí a oslavili Den vody ve čtvrtek 19. dubna. Úkolem dětí bylo projít všech šest stanovišť, kde musely vylovit velryby ze znečištěného oceánu, zahrát si na básníky a dokončit vodní básničku, vylovit kapry z rybníku a proběhnout dráhu bez ztráty jediné kapky. Na závěr jsme vytvořili pomocí vody koláž a vychutnali si sladkou odměnu. A jak lépe zakončit den vody než vydatným jarním deštěm.
 

Zimní olympiáda ve školní družině

Ve čtvrtek 19. ledna jsme uspořádali v tělocvičně školy netradiční zimní olympiádu pro děti ze školní družiny a internátu. Sportovní klání se uskutečnilo v těchto disciplínách: lední hokej, skoky na lyžích, běh na lyžích, boby a rychlobruslení. Proběhla i koulovaná, místo sněhových jsme si vytvořili papírové koule. Všichni si olympiádu velice užili a za svoji snahu a sportovní výkony si zasloužili malou sladkou odměnu.

DEN VZNIKU REPUBLIKY

Významný den a státní svátek jsme si s dětmi ve školní družině připomněli v rámci projektového dne „Den vzniku republiky“. Děti si v rámci svých oddělení povídaly o tomto dni, zaposlouchaly se do hymny, vybarvovaly státní znaky a symboly. Nasbírané informace mohly využít na venkovní stezce, která ukrývala jméno prvního československého prezidenta. A na správné luštitele čekala v družině odměna.

SVÁTEK SV. VÁCLAVA

Tento rok si děti ve školní družině připomněly svátek svatého Václava plněním zábavné stezky plné úkolů a zajímavých informací. Nejprve si každá družinka o tomto významném dni povídala, shlédla vzdělávací program Dějiny udatného českého národa, díl „Svatý Václav“.  V budově školy byly rozmístěny   otázky k danému tématu, na které žáci odpovídali. Do tabulky zapisovali písmeno správné odpovědi. Pokud správně odpovídali, vyluštili celou tajenku.

Velikonoční pátračka ve školní družině

Ve středu 13.4. se děti ze školní družiny vydaly najít ztracené kuřátko a jeho kamarády. Děti si během hledání kuřátek vyzkoušely a připomněly nejrůznější velikonoční zvyky a hry. Seznámily se i s velikonočním příběhem a zjistily, které tradice jsou typické pro velikonoční týden. Vše nakonec dobře dopadlo, děti našly všechna kuřátka a odměna je za jejich odvahu a píli rozhodně neminula.