Sportovní odpoledne LOGO

Dne 15. 9. 2020 se uskutečnilo 1. sportovní odpoledne pro žáky internátu, které probíhalo ve sportovním areálu Pod Palackého vrchem.

Nadšení, radost, trpělivost, cit pro „fair play“ a sportovní výkony našich žáků byly fascinující. Žáci soutěžili v běhu na 60 metrů podle kategorií, v hodu kriketovým míčkem, kopu na branku a na závěr ve štafetovém běhu 4 x 50 metrů.

Všichni žáci byli odměněni medailemi za své úsilí. Poděkování patří sponzorovi akce, škole a pedagogům, kteří se sportovní akcí pomáhali.