Plnění projektu Ovoce a mléko do škol – ochutnávka sýrů

15. května 2024 byl v rámci projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol realizován projektový den s ochutnávkou mléčných výrobků, konkrétně plátkových sýrů a sýru mozzarella. Sýry byly nachystány na tácy, které byly žákům připraveny do jednotlivých tříd na prvním stupni základní školy. Do ochutnávky se celkem zapojilo 12 tříd.
Žáci měli v průběhu dopoledne příležitost formou zážitkové pedagogiky pod vedením a komentováním paní učitelky poznávat, rozeznávat, a hlavně ochutnávat různé druhy sýrů – Eidam, Gouda, Maasdammer, Emmental, Mozzarella, Šuhaj, a dozvědět se tak spoustu nových informací (např. jaké vitamíny daný sýr obsahuje, odkud pochází, jaká jsou specifika jeho chuti, jaký je přínos konzumace mléčných výrobků obecně pro naše zdraví). Posléze měli žáci možnost prostřednictvím přiloženého hodnotícího listu jednotlivé sýry ohodnotit podle toho, jak jim chutnaly. Ochutnávka tak byla skvělou příležitostí pro budování schopnosti hodnocení, vzájemné spolupráce a podpory a rozvoje vyjadřovacích a komunikačních schopností.