Celoškolní akce UKLIĎME ČESKO

V měsíci dubnu se žáci i pedagogové naší školy zapojili do dobrovolnického projektu UKLIĎME ČESKO. Hlavním cílem bylo pomoci s úklidem v okolí školy a podpořit environmentální smýšlení žáků – rozvíjet kompetence k učení v oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT a ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Díky maximálnímu nasazení a nadšení se podařilo nasbírat 116 kg odpadu. Touto aktivitou měli žáci možnost vyzkoušet si jednu z obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, přírody, krajiny i ochrany lidského zdraví.

Všem účastníkům moc děkujeme!