Školní exkurze Sonnentor

Dne 9. května 2024 se třídy prvního stupně základní školy spolu s třídami mateřské školy společně vydaly na exkurzi do výrobny čajů Sonnentor. Tato ekologicky smýšlející firma v Čejkovicích na nás dýchla jedinečnou venkovskou atmosférou. Děti i žáky nadchl nejen samotný proces výroby, ale také architektonicky unikátní prostor zavěšený nad výrobními částmi firmy, odkud jsme se na zrod čajového sáčku mohli dívat. Exkluzivní trasa nabitá informacemi a zajímavými pohledy do zpracování bylin, výrobny a skladů nás zcela vtáhla do světa výroby čajů. Při prohlídce odhalili děti i žáci nejen tajemství zrození čajového sáčku, ale plnili také nejrůznější kvízy, jejichž prostřednictvím se dozvěděli spoustu užitečných informací. V těchto kvízech pak byli nuceni řešit různé typy otázek vyžadující porozumění a interpretaci přečteného textu. Odměnou za dobře vykonanou práci jim byl vlastnoručně vyrobený čaj. Daná exkurze nás pak přiměla zamyslet se nad otázkou udržitelného zemědělství a ekologických praktikách ve výrobě.