Parník a hrad Veveří

Ve zmenšeném počtu jsme se v červnu po návštěvě brněnské ZOO vydali ještě na jednu výpravu, která završila školní rok 2019/2020 a jejímž cílem byl hrad Veveří.

            V Přístavišti u kotvy jsme se všichni posilnili točenou zmrzlinou, aby nám dlouhá cesta parníkem, která nás čekala, příjemněji utíkala. Vyzkoušeli jsme si jízdu v podpalubí i nahoře, odkud byl krásný pohled na okolí. Všem, které jsme zahlédli, jsme samozřejmě poctivě mávali. Vystoupili jsme až pod hradem Veveří a odtud už museli po svých. Strmý kopec jsme ale záhy překonali, pokochali se pohledem na hrad a dostali se i na jeho nádvoří. Po cestě zpět jsme objevili Lesní studánku, kde jsme se občerstvili jahůdkami. Výlet jsme zakončili tak, jak jsme ho začali, tedy jízdou na parníku.

            Celá akce se moc vydařila, počasí nám přálo a vše vyšlo podle plánu. Jedině snad, abychom se po prázdninách sešli v plném počtu a dalších výletů se tak mohl účastnit opět celý internát.