Čarodky

Konec dubna je velmi úzce spjat s pálením čarodějnic. Proto i my s dětmi z internátu jsme se rozhodli takovouhle akci uspořádat. Již tradičně jsme využili ohniště na naší školní zahradě. Menší děti měly nachystané krásné malé čarodějnice z papíru, které jsme pak mohli slavnostně hodit do ohně. Při té příležitosti jsme si nezapomněli opéct špekáčky a radovat se, že jsme opět všichni spolu, neboť jsme se takhle sešli poprvé od znovuotevření naší školy.

Tímto bychom také chtěli poděkovat našemu panu školníkovi a našim paním kuchařkám, díky kterým mohla akce proběhnout.