Podzimní dýňové setkání

Dne 22. října 2021 jsme v areálu školní zahrady uspořádali neformální a přátelské „Podzimní dýňové setkání“ rodičů, dětí, žáků, zaměstnanců a přátel školy. Velmi nás potěšila účast paní Ing. Zdenky Markové (zástupce za zřizovatele – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), paní PhDr. Marie Klusoňové (odbor školství města Brna) a v neposlední řadě také účast vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých KHS JMK – paní MUDr. Evy Lysé. Pozvání přijali rovněž zástupci Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, se kterou naše škola již několik let velmi úzce spolupracuje.

Tato událost byla skvělou příležitostí pro představení koncepčních záměrů nového vedení školy – pana ředitele Petra Kopečného a stala se rovněž prostorem pro sdílení společných úvah o dalším směřování školy.

Setkání v dýňovém podzimním duchu doprovázelo slunečné podzimní počasí doplněné podzimními barvami a bylo vskutku vydařenou událostí. Celým odpolednem prolínala velmi přátelská a radostná atmosféra. Pro všechny přítomné návštěvníky byl zajištěn program s tematicky laděnými pohybovými i výtvarnými aktivitami spolu s drobným občerstvením.

Velké díky za organizaci tohoto aktivně prožitého a radostného odpoledne patří celému kolektivu školy a především všem dětem, žákům, rodičům a hostům, kteří dali dýňovému radování nezapomenutelný rozměr.