Knihovna

Březen, jakožto měsíc knihy, jsme nemohli zakončit jinak než návštěvou knihovny. Tentokrát ale jen s prvostupňovými dětmi. Počasí zrovna nevybízelo k dlouhým procházkám, a tak jsme volili variantu autobus, přestože knihovna v Jundrově od naší školy není příliš vzdálená. Paní knihovnice nás velmi mile přivítala. Pro děti měla připravený program “Zvířátka v pohádkách”. Připomněli jsme si, kde všude zvířata vystupují a seznámili se i s dalšími pohádkami. Paní knihovnice nám ukázala spousty knížek s touto tematikou a z některých nám i četla. Následně děti plnily obtížný kvíz z říše živočichů, kde se dozvěděly, jak se drbe tučňák nebo jak velký je klokan, když se narodí. Na závěr nás paní knihovnice seznámila s tím, jak to v takové knihovně chodí, jak poznat beletrii od encyklopedie, i kde obojí hledat. Za doprovodu písniček se zvířátky si děti prohlédly a prolistovaly knihy i časopisy, a mohly se tak inspirovat při výběru jejich další četby. Čas nás neúprosně tlačil, a tak jsme za všechno poděkovali, v nedalekém obchůdku koupili něco na zub sobě i starším dětem a autobusem se vrátili zpět do školy, kde už na nás čekal zbytek internátu, ale také domácí úkoly.