Sportovní odpoledne LOGO 2022

Ve středu 15. června se uskutečnil již 3. ročník Sportovního odpoledne LOGO 2022 na stadioně VUT v Brně. Tentokráte se k nám v rámci výletu připojily i děti ze ZŠ Kamenomlýnská. Také nás navštívily děti ze ZŠS ELPIS. Sportovní nadšení, radost a přátelská atmosféra nás provázela celým odpolednem. Všichni si olympiádu moc užili a sportovní duch spojil děti všech tří škol nejen na společné fotografii. Odměnou byly krásné medaile, které si odnesly všechny děti. Poděkování patří především všem šikovným dětem a jejich vzájemné ohleduplnosti. Dále všem ochotným vychovatelům, učitelům a rodičům. Děkujeme i sponzorovi akce, díky němuž se mohlo toto sportovní odpoledne uskutečnit.