Neslýchaná akce

Ve středu 7. 9. 2022 proběhla na náměstí Svobody osvětová akce s názvem Neslýchaná akce. Naše internátní děti zde nemohly chybět. Program byl velmi pestrý a trval od dopoledních hodin až do večera. Součástí byly odborné přednášky, zajímavé rozhovory a příklady z praxe, divadelní představení žáků JAMU či hudební vystoupení skupiny Hands dance. Děti měly možnost vidět právě tato vystoupení hudební skupiny Hands dance, jejíž členové hudebně ztvárňují text českých i zahraničních písniček ve znakovém jazyce. Většina dětí se s nadšením připojila a opakovala dané znaky, čímž byl kulturní zážitek o to zajímavější.

Součástí celého programu byly rovněž stánky, ve kterých lidé, kteří jsou různým způsobem spjatí s oblastí surdopedie, popisovali například stavbu ucha, uváděli a ukazovali druhy kompenzačních pomůcek, které jsou již dnes běžně k dostání, nechyběl zde také ani stánek žáků Výchovné dramatiky Neslyšících z JAMU, stánek přibližující obor Surdopedie na Pedagogické fakultě MUNI, kliniky Audio Fon Centr v Brně, Rané péče pro děti se sluchovým postižením Tamtam a dalších. Děti se tak dověděly spousty nových informací, zjistily, že stejně tak, jako se mohou s některou kompenzační pomůckou setkat u svých spolužáků ve škole, tak rovněž i běžně na ulici u dospělých osob, seniorů či malých dětí.  Dále se naučily i některé základní znaky či potlesk neslyšících a někteří si s sebou odnesly i placky se znaky znakového jazyka či jiné propagační materiály. Celá akce byla velmi zdařilá a zábavným způsobem i velmi poučná.