Podzimní dýňová slavnost 2022

Dne 14. října 2022 se v areálu školní zahrady uskutečnil již druhý ročník neformálního a přátelského setkání rodičů, dětí, žáků, zaměstnanců a přátel školy při příležitosti Podzimní dýňové slavnosti.

Pro rodiče, děti i žáky byl zajištěn program s tematicky laděnými pohybovými i výtvarnými aktivitami spolu s drobným občerstvením. Nechybělo vydlabávání dýní, opékání špekáčků, hra na kytaru, zpívání u táboráku, malování na obličej, fotokoutek, zdobení keramiky, a především radostná podzimní atmosféra prolínající celým odpolednem.

Velmi nás potěšila velká účast a nezapomenutelná atmosféra celé této slavnostní události, která dala prostor dalšímu prohlubování a spoluvytváření komunity školy.

Velké poděkování patří celému kolektivu školy za organizaci slavnosti, a především všem dětem, žákům, rodičům a hostům, kteří dali podzimnímu dýňovému radování nezapomenutelný rozměr.

A jak jsme si celé odpoledne užili? Podívejte se sami …