SVÁTEK SV. VÁCLAVA

Tento rok si děti ve školní družině připomněly svátek svatého Václava plněním zábavné stezky plné úkolů a zajímavých informací. Nejprve si každá družinka o tomto významném dni povídala, shlédla vzdělávací program Dějiny udatného českého národa, díl „Svatý Václav“.  V budově školy byly rozmístěny   otázky k danému tématu, na které žáci odpovídali. Do tabulky zapisovali písmeno správné odpovědi. Pokud správně odpovídali, vyluštili celou tajenku.