Recitační soutěž

Dne 31.3.2023 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Přihlášení recitátoři a diváci, žáci I. stupně, se shromáždili 3. vyučovací hodinu v tělocvičně školy.

Nejdříve jsme si všichni uvolnili cvičením tělo, provedli dechové a artikulační cvičení a začalo  losování. Každý soutěžící se vytáhl z klobouku číslo, pod kterým vystupoval.

A už nám nic nebránilo začít recitační soutěž. Jako první vystoupila předskokanka Mia s básničkou Velikonoce.  Následovali další recitátoři, celkem 38 žáků rozdělených do  tří kategorií. První kategorii tvořili žáci 1., 2. ročníku, ve druhé kategorii byli žáci 3., 4. a 5. ročníků a ve třetí kategorii žáci 6. – 9. ročníků.

V tomto roce měla porota velmi těžký úkol. Všichni recitátoři byli výborně připraveni, jedna recitátorka báseň doplnila také nakresleným obrázkem.

Porota ve složení p. Majerová (zástupce z řad zákonných zástupců), Mgr. Hrtánková (za pedagogy) a poprvé také zástupce žáků Lukáš Dvořáček  z IX. A rozhodli následovně:

  1. místa obsadili žáci

Julie Doležalová, Arnošt Bližňák, Milan Belúch, Kateřina Brezová

 

  1. místo žáci

Dan Čičmanec, Manh Hung Nguyen Danh, Jan Fojtík, Jana Pospíchalová

 

  1. místo

Dominik Škarýd, Adam Lehotský, Richard Janíček

 

Všem recitátorům děkujeme za účast a výhercům blahopřejeme.