PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Tento dokument obsahuje

  • prohlášení o přístupnosti webové prezentace Základní školy a mateřská školy logopedické, Brno, Veslařská 234,
  • popis používaných nestandardních formátů dat,
  • kontakt na správu webu.

Forma zveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací). Výjimku tvoří PDF dokumenty a popisy obrázků, u kterých nelze vyloučit, že některé z nich nesplňují podmínky pro strojové čtení. V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte kontakt na správce webu (viz níže).

Některé dokumenty mohou být nepřístupné z důvodu ochrany dat GDPR.  Některé fotografie nebo obrázky postrádají alternativní textový popis, případné videonahrávky nemusí obsahovat titulky.  Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by bylo pro provozovatele technicky a finančně náročné s ohledem na státní příspěvkovou organizaci, tudíž podle § 7 zákona 356/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou () upozorňující na jiný obsah cílového odkazu, znakem jsou označeny odkazy, které odkazují na jiný textový obsah webové stránky. Emailové adresy jsou publikovány ve formátu bez použití znaku zavináče (@) a to z důvodu ochrany sběru emailových adres roboty, namísto znaku používáme slovní označení (zavináč).

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC,DOCX, XLS,XLSX, PPT,PPTX – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.
  • Výjimečně jsou na těchto stránkách umístěny také dokumenty ve formátech DOCX, XLSX, PPTX . I v tomto případě společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče. V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky autora dokumentu (jeho jméno je uvedeno u každého dokumentu) a domluvte s ním zaslání souboru v jiném formátu, případně od něho zdarma vyžádejte další informace.

Zpracováno 1.11.2020

Kontakt na správu webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu itservis(zavináč)zslogo.cz