Školní poradenské pracoviště

Zpráva pro rodiče od školního metodika prevence

Dotazníkové šetření technikou Guess Who

Ve 3. čtvrtletí šk. roku 2021/2022 bylo ve třídách 4., 5., 6., 8. a 9. ročníku realizováno dotazníkové šetření technikou Guess Who (zdroj: Kolář, 2011) za účelem mapování vztahů ve třídách. Výsledky byly velice příznivé, neprokázaly závažné problémy v třídních kolektivech.

NABÍDKA WEBINÁŘŮ PRO RODIČE A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Užívání informačních a komunikačních technologií je v současné době velmi aktuální téma. Mobilní telefony, tablety a počítače se staly běžnou součástí životů nejen našich, ale i životů našich žáků a Vašich dětí. Být online je dnes zcela běžné a založit si profil na sociální síti je tak jednoduché. Děti si však mnohdy neuvědomují, jak může být pohyb v kyberprostoru někdy nebezpečný. A první, za kým jdou, když mají problém, jste právě Vy, jejich rodiče. Představujeme Vám proto nabídku webinářů, na které se v případě zájmu můžete přihlásit. Témata se týkají ochrany dětí ve virtuálním světě, nastavení rodičovské ochrany, nebo zřizování profilu na sociálních sítích.

Cena jednoho webináře je 249 Kč/osoba. Přihlášení je možné po rozkliknutí odkazu uvedeného u každého webináře. Další informace naleznete zde v přiloženém dokumentu.