Školní poradenské pracoviště

Zpráva pro rodiče od školního metodika prevence

Dotazníkové šetření technikou Guess Who

Ve školním roce 2022/2023 bylo ve třídách 3. – 8. ročníku realizováno dotazníkové šetření technikou Guess Who (zdroj: Kolář, 2011) za účelem mapování vztahů ve třídách. Výsledky byly pro naši školu velmi příznivé, neprokázaly závažné problémy v třídních kolektivech. Se závěry pracujeme dále ve školním roce 2023/2024 při posilování pozitivních vztahů mezi žáky.