Speciálně pedagogické centrum

Aktuální informace pro klienty

SPC a jeho pobočky jsou v provozu včetně ambulance. Prosíme vás, abyste i nadále dodržovali bezpečnostní a hygienická opatření proti šíření nákazy COVID19.

Speciálně pedagogické centrum (SPC) je součástí naší školy. Odborný tým SPC tvoří speciální pedagogové a psychologové. V rámci komplexní odborné poradenské péče zabezpečují systematické poradenské a konzultační služby a komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku pro děti a žáky.

Speciální zaměření se týká:

Prevence vad řeči, psychologického a logopedického poradenství v otázkách výchovy dětí od tří let, dětí s rozštěpovými vadami a huhňavostí, dětí s poruchami fonace ( tj. tvorby hlasu, např. chraptivost), dětí nemluvících, dětí dyslalických a dysartických, dětí s vývojovou dysfázií a dětí s poruchami plynulosti řeči.

Naše práce zahrnuje:

  • Depistáž a evidence dětí s vadami řeči
  • Psychologickou a logopedickou diagnostiku
  • Návrhy na zařazení do spec. škol, na individuální integraci
  • Supervize
  • Reedukace řečových vad
  • Psychosociální a řečovou rehabilitaci
  • Konzultace k široké problematice řečového postižení a dalších školních, výchovných a vývojových nedostatků s tím spjatých
  • Metodiku logopedické a výchovné práce na školách všech stupňů a v dalších zařízeních ČR
  • Přednáškovou a vzdělávací činnost
  • Zprostředkování kontaktů na další služby rané péče

Pobočky speciálně pedagogického centra

MěstoAdresa 
BrnoVeslařská 339/234, 637 00 Brno více informací
VyškovBrněnská 139/7, 682 01, Vyškov více informací
KroměřížAlbertova 4062, 767 01, Kroměříž více informací
BlanskoSeifertova 1553/3, 678 01, Blansko více informací
HodonínMasarykovo náměstí 115/27, 695 01, Hodonín více informací
ZnojmoNáměstí Armády 1215/10, 669 02, Znojmo více informací
Uherské HradištěZelené náměstí 1292, 686 01, Uherské Hradiště více informací
Bystřice pod HostýnemNádražní 56, 768 61, Bystřice pod Hostýnem více informací

Dokumenty ke stažení

1MŠ VYHODNOCENÍ FUNKČNOSTI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ ke stažení
2ZŠ VYHODNOCENÍ FUNKČNOSTI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ ke stažení
3SŠ VYHODNOCENÍ FUNKČNOSTI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ ke stažení
4Školní dotazník k vyšetření dítěte v MŠ ke stažení
5Školní dotazník k vyšetření dítěte v ZŠ ke stažení
6Školní dotazník k vyšetření dítěte v SŠ ke stažení
7Školní dotazník k žádosti o vypracování posudku pro uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky ke stažení

Dokumenty pro zákonné zástupce

1Anamnestický dotazník pro rodiče ke stažení
2Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby ve školském poradenském zařízení ke stažení
3Informace dle §1 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005Sb., o poskytování poradenských služeb ke stažení
4ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ - klient SPC ke stažení
5Prohlášení o bezinfekčnosti - zákonný zástupce ke stažení

Krajský koordinátor pro logopedii (Jihomoravský kraj)

Mgr. Soňa SuchánkováSPC Veslařská 339/234, 637 00, Brnosona.suchankova(zavináč)zslogo.cz

iKAP – Projekt Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji

PhDr. Veronika Včelíková, Ph.D.veronika.vcelikova(zavináč)zslogo.cz

Přehled logopedické péče ve školství garantované SPC při ZŠ a MŠ logopedické

1Jihomoravský krajzobrazit
2Zlínský krajzobrazit
3Kraj Vysočinazobrazit