Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum (SPC) je součástí naší školy. Odborný tým SPC tvoří speciální pedagogové a psychologové. V rámci komplexní odborné poradenské péče zabezpečují systematické poradenské a konzultační služby a komplexní speciálněpedagogickou a psychologickou diagnostiku pro děti a žáky.

Speciální zaměření:

Psychologické a speciálněpedagogické logopedické poradenství v otázkách výchovy a vzdělávání dětí od tří let s různými formami narušené komunikační schopnosti. Podpora dětí s narušeným vývojem řeči, dětí s vývojovou dysfázií, dětí s poruchami artikulace (dyslalie, dysartie), dětí s poruchami plynulosti řeči (převážně s koktavostí), dětí s rozštěpovými vadami a huhňavostí, dětí s poruchami fonace (tj. tvorby hlasu, např. chrapotu). Podpora vychází z potřeb dětí a jejich rodin, snaží  se tak přistupovat k obtížím dítěte komplexně.

Naše činnost:

  • Depistáž a evidence dětí s narušenou komunikační schopností
  • Psychologická a speciálněpedagogická logopedická diagnostika
  • Navrhování zařazení do škol hlavního vzdělávacího proudu i do tříd a škol zřízených dle §16 odst.9 (tzn. speciálních tříd a škol)
  • Supervize
  • Terapie narušené komunikační schopnosti
  • Podpora v oblasti psychosociální, řečové a jazykové
  • Konzultace k široké problematice narušené komunikační schopnosti a dalších školních, výchovných a vývojových nápadností s ní souvisejících
  • Metodika speciálněpedagogické logopedické a výchovné činnosti ve třídách a školách všech stupňů a v dalších zařízeních v ČR
  • Přednášková a vzdělávací činnost
  • Zprostředkování kontaktů na další služby a odborníky

Pobočky speciálně pedagogického centra

MěstoAdresa
BrnoVeslařská 339/234, 637 00 Brno více informací
VyškovBrněnská 139/7, 682 01, Vyškov více informací
KroměřížAlbertova 4062, 767 01, Kroměříž více informací
BlanskoSeifertova 1553/3, 678 01, Blansko více informací
HodonínMasarykovo náměstí 115/27, 695 01, Hodonín více informací
ZnojmoNáměstí Armády 1215/10, 669 02, Znojmo více informací
Uherské HradištěZelené náměstí 1292, 686 01, Uherské Hradiště více informací
Bystřice pod HostýnemNádražní 56, 768 61, Bystřice pod Hostýnem více informací

Dokumenty ke stažení

1MŠ VYHODNOCENÍ FUNKČNOSTI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ ke stažení
2ZŠ VYHODNOCENÍ FUNKČNOSTI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ ke stažení
3SŠ VYHODNOCENÍ FUNKČNOSTI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ ke stažení
4Školní dotazník k vyšetření dítěte v MŠ ke stažení
5Školní dotazník k vyšetření dítěte v ZŠ ke stažení
6Školní dotazník k vyšetření dítěte v SŠ ke stažení
7Školní dotazník k žádosti o vypracování posudku pro uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky ke stažení
8Vnitřní řád SPC ke stažení

Dokumenty pro zákonné zástupce

1Anamnestický dotazník pro rodiče ke stažení
2Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby ve školském poradenském zařízení ke stažení
3Informace dle §1 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005Sb., o poskytování poradenských služeb ke stažení

Krajský koordinátor pro logopedii (Jihomoravský kraj)

PhDr. Veronika Včelíková, Ph.D. SPC Veslařská 339/234, 637 00, Brnoveronika.vcelikova(zavináč)zslogo.cz

iKAP – Projekt Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji

PhDr. Veronika Včelíková, Ph.D.veronika.vcelikova(zavináč)zslogo.cz

Přehled logopedické péče ve školství garantované SPC při ZŠ a MŠ logopedické

1Jihomoravský krajzobrazit
2Zlínský krajzobrazit