Školní družina

Školní družina zajišťuje a umožňuje dětem odpočinek, rekreaci a hlavně zajímavé využití volného času.
Činnost ve ŠD rozvíjí u dětí dovednosti potřebné pro život ve společnosti. Zapojují se do různých kroužků dle zájmů a schopností.

Činnosti v ŠD přispívají k posilování osobnosti každého dítěte, k odstranění únavy, k regeneraci tělesných i duševních sil dětí a k získání nových poznatků o životě kolem nás, o přírodě a podobně.

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních povinností, zábavné procvičování učiva formou didaktických her.

Provoz školní družiny od 6:30 – 17:00 hodin.

Školní družina 2022/2023

DRUŽINA
+420 517 543 150
1.odděleníMgr. Olga Adámkováolga.adamkova(zavináč)zslogo.czI.A + IV.A
2. odděleníBc. Markéta Radovámarketa.radova(zavináč)zslogo.czI.B + IV.B
3. odděleníMarkéta Turkovámarketa.turkova(zavináč)zslogo.czI.C + IV.B
4. odděleníBc. Denisa Janovskádenisa.janovska(zavináč)zslogo.czII.A + IV.A
5. odděleníBc. Lenka Dostáloválenka.dostalova(zavináč)zslogo.czII.B
6. odděleníMgr. Sára Slezákovásara.slezakova(zavináč)zslogo.czII.C
7. odděleníBc. Věra Budinskávera.budinska(zavináč)zslogo.czIII.A
8. odděleníBc. Kateřina Langrová, DiS.katerina.langrova(zavináč)zslogo.czIII.B

Dokumenty ke stažení

1.ŠVP pro školní družinu Sluníčko ke stažení
2.Vnitřní řád školní družiny ke stažení
3.Dodatek č. 1 k Vnitřnímu řádu ŠD ke stažení
4.Souhlas se samostatným odchodem dítěte ze ŠD ke stažení

Fotografie z akcí a činností v ŠD

1.Fotografie z akcí v ŠD Prohlédnout fotografie
2.Žirafky 2021/2022 Prohlédnout fotografie
3.Žirafky 2022/2023 Prohlédnout fotografie
4.Keramický kroužek 2021/2022 Prohlédnout fotografie
5.Keramický kroužek 2022/2023 Prohlédnout fotografie

Zde k zobrazení.

 

ELEKTRONICKÝ ČIPOVÝ SYSTÉM PRO VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY – BELLhop

Vážení rodiče,

v naší škole je pro Vás a Vaše děti zaveden moderní způsob vyzvedávání dětí ze školní družiny. Jedná se o elektronický systém BELLhop, který přináší bezpečnější, příjemnější a mnohem hygieničtější způsob vyzvedávání dětí ze ŠD. Systém je velice jednoduchý a je založený na identifikačních čipech, které vlastní osoby oprávněné dítě vyzvedávat (rodič, prarodič, sourozenec, teta, strýc atd.). Pro vyzvedávání dětí přiložíte čip na terminál a tam se zobrazí požadované informace. Vše probíhá bezkontaktně, do školy se nevstupuje a tím odpadá hygienické riziko při dotyku. Tento čipový systém navíc vše naprosto zjednoduší pro vyzvedávající osoby.

OBJEDNÁVKA ČIPU

Cena jednoho čipu je 100,-Kč. Čipy jsou nevratné, ale slouží k vyzvedávání dětí po celou dobu jejich docházky do školní družiny. Pro objednání čipů rodiče vyplní formulář se základními údaji – jméno dítěte, třídu, počet kusů čipů, jméno a pozici každého vlastníka čipu, který za něj bude zodpovídat. Na jeden čip nelze vyzvedávat více dětí např. sourozence.

 JAK ČIPY POUŽÍVAT

Čip přiložíte k terminálu u vchodu školy a ten vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno vašeho dítěte. Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

Terminál po načtení čipu předá váš požadavek do příslušného oddělení a následně vám vychovatelka dítě pošle. Pokud budete čekat delší dobu, svůj požadavek opakujte. Prosíme o trpělivost. I děti tento čas budou potřebovat. Uklízí hračky, mohou být na WC, oblékají se, někteří budou odcházet až ze 4. patra.

INFORMACE K TERMINÁLU, ČASY VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Systém funguje tak, že vychovatelka podle čipu vždy na monitoru vidí, kdo dítě vyzvedává. Tato osoba musí být uvedena ve zplnomocnění k vyzvednutí dítěte ze školní družiny! Čipy jsou přenosné. Pokud z nějakého důvodu nebudete moci své dítě z družiny vyzvednout a svůj čip půjčíte třeba sousedce nebo kamarádce, aby vaše dítě vyzvedla, je to jen na vaší zodpovědnosti, v systému se zobrazí váš čip a dítě bude posláno domů. V případě, že dítě vyzvedává starší sourozenec, je potřeba, aby měl také zřízený svůj čip.

Čip je prázdný, bez loga či značek. Důvodem je, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu či ke komu patří.

Samozřejmě i nadále zůstává zachována možnost, že dítě bude odcházet z družiny samo, a potom pro rodiče odpadá nutnost jakýkoliv čip pořizovat.

MÍSTO, KDE SE ODDĚLENÍ NACHÁZÍ, SE VÁM ZOBRAZÍ PO PŘILOŽENÍ ČIPU. JSOU ULOŽENY TYTO MOŽNOSTI:

V DRUŽINĚ – nacházíme se v oddělení, zobrazí se jméno vašeho dítěte, po tomto oznámení čekejte na příchod dítěte. Děti dochází do šatny samostatně.

OBĚD – jsme v jídelně, žádáme o strpení, než budou děti po obědě. V systému se nám však dítě zobrazí, a proto nemusíte znovu čipovat, dítě odešleme ihned po návratu z jídelny.

Doba vyzvedávání žáků ze školní družiny:

  • po obědě od 12 hod. – žáci, kteří končí vyučování v 11:40
  • po obědě od 13:15 hod. – žáci, kteří končí vyučování ve 12:35
  • v době od 13:30 do 15:00 probíhají řízené a zájmové činnosti a nelze děti vyzvedávat
  • po zájmovém kroužku nebo nepovinném předmětu ve 14:20 nejpozději do 14:40 hod.
  • od 15.00 do 17:00 průběžně

NENÍ ČAS K VYZVEDÁVÁNÍ – jedná se o dobu od 13:30 – 15:00, čip musí být přiložen k terminálu před 13:30 hod. V této době dle Vnitřního řádu ŠD vyzvedávat nelze, a proto se nám Vaše čipnutí v systému nezobrazí.

KROUŽEK – jedná se o dobu, kdy je dítě v zájmovém kroužku nebo nepovinném předmětu. V tuto dobu za žáka zodpovídá vedoucí kroužku a vychovatelce se Vaše čipnutí nezobrazí. Žádáme Vás o nové čipnutí po ukončení kroužku.

AKCE – jedná se o mimořádné akce ve školní družině. V tomto případě se nám čipnutí v systému nezobrazuje a dítě není možné si vyzvednout. Proto Vás žádáme o nové čipnutí po skončení akce. Vždy se jedná o akce, o kterých jsou rodiče předem informováni.

NENÍ V DRUŽINĚ – tato informace se na terminálu ukáže pouze v případě, že dítě paní vychovatelka ještě nepřevzala do ŠD nebo v případě, že dítě již někdo jiný vyzvedl.

SITUACE, KTERÉ MOHOU NASTAT

  • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo vychovatelce příslušného oddělení. Čip bude v systému deaktivován a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně můžete získat čip nový.
  • Pokud ve výjimečných případech čip zapomenete a nebudete ho mít u sebe, ohlásíte svůj požadavek na vyzvednutí dítěte prostřednictvím zvonku. Následně vypíšete vyzvedávací formulář. Na základě vyplněného formuláře ověříme Vaši totožnost u paní vychovatelky, která dítě propustí. Formulář si vychovatelka založí a odepíše dítěte ze systému.
  • Když bude dítě vyzvedávat osoba, které nebudete schopni předat čip, tak postup bude stejný jako při zapomenutí (nesmí se však stávat opakovaně). Avšak je nutné, aby tato osoba byla uvedena v zplnomocnění k vyzvednutí dítěte ze školní družiny, jako oprávněná osoba k vyzvedávání.

Stávající zvonek bude zachován jako nouzové řešení, pro případ výpadku čipového systému.

SAMOSTATNÝ ODCHOD Z ŠD

Stálé samostatné odchody jsou uloženy do systému a jsou dané zápisním lístkem nebo žádostí o změnu odchodů k určitému datu.

Odchod po vyučování nebo změnu odchodu na konkrétní den dítě doloží žádostí na uvolnění a předá vychovatelce osobně. Využívejte pouze v nezbytných případech.