Školní družina

Školní družina zajišťuje a umožňuje dětem odpočinek, rekreaci a hlavně zajímavé využití volného času.
Činnost ve ŠD rozvíjí u dětí dovednosti potřebné pro život ve společnosti. Zapojují se do různých kroužků dle zájmů a schopností.

Činnosti v ŠD přispívají k posilování osobnosti každého dítěte, k odstranění únavy, k regeneraci tělesných i duševních sil dětí a k získání nových poznatků o životě kolem nás, o přírodě a podobně.

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních povinností, zábavné procvičování učiva formou didaktických her.

Provoz školní družiny od 6:30 – 17:00 hodin.

Školní družina 2020/2021

DRUŽINA+420 517 543 150  
Vedoucí vychovatelkaMgr. Olga Adámkováolga.adamkova(zavináč)zslogo.cz+420 517 543 124
1. odděleníBc. Denisa Janovskádenisa.janovska(zavináč)zslogo.czI.A
2. odděleníBc. Lenka Dostáloválenka.dostalova(zavináč)zslogo.czI.B
3. odděleníMgr. Lenka Mrákotoválenka.mrakotova(zavináč)zslogo.czI.C
4. odděleníMgr. Olga Adámkováolga.adamkova(zavináč)zslogo.czII.A + IV.A
5. odděleníBc. Eliška Maršíkováeliska.marsikova(zavináč)zslogo.czII.B + IV.B
6. odděleníBc. Markéta Radovámarketa.radova(zavináč)zslogo.czII.C + IV.A
7. odděleníBc. Věra Budinskávera.budinska(zavináč)zslogo.czIII.A + III.B
8. odděleníMgr.Kateřina Machátovákaterina.machatova(zavináč)zslogo.czIII.C + IV.B

Dokumenty ke stažení

1Vnitřní řád školní družiny ke stažení
2Opatření ŠD ke stažení