Školní stravování

Ceny za stravné platné od 1.5. 2022

Stravování v MŠ – na základě vyhlášky č. 463/2011 Sb., o školním stravování

Dítě v mateřské škole má právo odebrat denně: přesnídávku, oběd, svačinu dle věkové kategorie.
Dítě MŠ v internátním provozu má právo na 1 celodenní stravování dle věkové kategorie – viz celodenní stravování.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku uvedeného v tabulce.

Strávníci MŠ3 – 6 let7 – 10 let
Přesnídávka:11 Kč13 Kč
Oběd:27 Kč31 Kč
Svačina odpolední: 11 Kč11 Kč
MŠ celkem:49 Kč55 Kč

Stravování v ZŠ

Žák ZŠ má právo odebrat 1 oběd denně.
Žák ZŠ v internátním provozu má právo na 1 celodenní stravování dle věkové kategorie – viz celodenní stravování.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku uvedeného v tabulce.

Strávníci ZŠ7 – 10 let11 – 14 letnad 15 let
Oběd:31 Kč35 Kč36 Kč
ZŠ celkem:31 Kč35 Kč36 Kč

Celodenní stravování

Celodenní stravování dětí a žáků (internát) dle věkové kategorie.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku uvedeného v tabulce.

Strávníci - celodenní3 – 6 let7 – 10 let11 – 14 letnad 15let
Snídaně:14 Kč15 Kč16 Kč17 Kč
Přesnídávka:11 Kč13 Kč13 Kč14 Kč
Oběd:27 Kč31 Kč35 Kč36 Kč
Svačina odpolední:11 Kč11 Kč12 Kč13 Kč
Večeře:21 Kč25 Kč26 Kč28 Kč
II. Večeře15 Kč
Celkem:84 Kč95 Kč102 Kč123 Kč

V pátek děti a žáci celodenního stravování neplatí večeři.

Odhlašování a přihlašování stravy do 13 hodin, tel. č.: 720 516 138 nebo 517 543 104,
email: strava(zavináč)zslogo.cz
– Pokud se oběd neodhlásí předem, bude započítán do úhrady stravného. Dle zákona 395/1991 má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Pokud onemocní, první den neplánované nepřítomnosti ve škole se dle vyhlášky o škol. stravování č. 463 / 2011 považuje za pobyt ve škole a stravu je možno vyzvednout do vlastních jídlonosičů. Ostatní dny nemoci nemá žák nárok na dotovanou stravu a je povinnen se odhlásit nebo hradit plnou cenu stravy, včetně provozních nákladů, t.j. cena 24,- Kč na den.

Výdej stravy do jídlonosičů (pro nemocné strávníky) – strava (oběd) do jídlonosičů se vydává jen první den nemoci dítěte od 11:15 – 13:15 hod. Strava je určena pro přímou spotřebu!

Způsob platby stravného – úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne předchozího kalendářního měsíce na měsíc další. FORMA ÚHRADY: převodem na účet: 198032621/0710, hotově v kanceláři ved. kuchyně.

Vracení přeplatků – finanční vyrovnání za odhlášené stravné je odpočítáno vždy při další platbě.

Stravování mimo výuku – v době prázdnin nebo při udělení ředitelského volna bude v případě zájmu stravování dětí ZŠ zajištěno od počtu 15 a více žáků, a to pouze s příplatkem za provozní náklady (zákon 561/2004). Stravování dětí MŠ bude zajištěno z úsporných důvodů od polovičního počtu žáků oproti ZŠ, tj. od 7 dětí a více za cenu potravin – bez provozních nákladů.

Každý nový strávník je povinen si zakoupit identifikační čip za částku 115,- Kč vč. DPH  u vedoucí stravování. Jeho ztrátu je nutné okamžitě nahlásit a pořídit si čip nový.

Stravování v době hlavních prázdnin se neposkytuje.
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací
o potravinách spotřebitelům,

které nabývá účinnosti dne 13.12. 2014 musí být každý strávník (spotřebitel) předem vyrozuměn, zda se
v daném pokrmu vyskytují alergeny. Součástí nařízení je přesný seznam alergenů.

Jídelní lístky

1Jídelní lístek červen 2022 ke stažení
2Jídelní lístek květen 2022 ke stažení
3Jídelní lístek duben 2022 ke stažení
4Přesný seznam alergenů ke stažení