Školní stravování

Ceny za stravné platné od 1.8. 2023

Stravování v MŠ – na základě vyhlášky č. 463/2011 Sb., o školním stravování

Dítě v mateřské škole má právo odebrat denně: přesnídávku, oběd, svačinu dle věkové kategorie.
Dítě MŠ v internátním provozu má právo na 1 celodenní stravování dle věkové kategorie – viz celodenní stravování.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku uvedeného v tabulce.

Strávníci MŠ3 – 6 let7 – 10 let
Přesnídávka:13 Kč15 Kč
Oběd:30 Kč34 Kč
Svačina odpolední: 13 Kč13 Kč
MŠ celkem:56 Kč62 Kč

Stravování v ZŠ

Žák ZŠ má právo odebrat 1 oběd denně.
Žák ZŠ v internátním provozu má právo na 1 celodenní stravování dle věkové kategorie – viz celodenní stravování.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku uvedeného v tabulce.

Strávníci ZŠ7 – 10 let11 – 14 letnad 15 let
Oběd:34 Kč38 Kč39 Kč
ZŠ celkem:34 Kč38 Kč39 Kč

Celodenní stravování

Celodenní stravování dětí a žáků (internát) dle věkové kategorie.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku uvedeného v tabulce.

Strávníci - celodenní3 – 6 let7 – 10 let11 – 14 letnad 15let
Snídaně:15 Kč16 Kč17 Kč18 Kč
Přesnídávka:13 Kč15 Kč15 Kč16 Kč
Oběd:30 Kč34 Kč38 Kč39 Kč
Svačina odpolední:13 Kč13 Kč14 Kč15 Kč
Večeře:23 Kč27 Kč28 Kč30 Kč
II. Večeře15 Kč
Celkem:94 Kč105 Kč112 Kč133 Kč

V pátek děti a žáci celodenního stravování neplatí večeři.

Odhlašování a přihlašování stravy do 13 hodin, na internetovém portále Strava.cz
email: strava(zavináč)zslogo.cz
– Pokud se oběd neodhlásí předem, bude započítán do úhrady stravného. Dle zákona 395/1991 má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Pokud onemocní, první den neplánované nepřítomnosti ve škole se dle vyhlášky o škol. stravování č. 463 / 2011 považuje za pobyt ve škole a stravu je možno vyzvednout do vlastních jídlonosičů. Ostatní dny nemoci nemá žák nárok na dotovanou stravu a je povinnen se odhlásit nebo hradit plnou cenu stravy, včetně provozních nákladů.

Výdej stravy do jídlonosičů (pro nemocné strávníky) – strava (oběd) do jídlonosičů se vydává jen první den nemoci dítěte od 11:00 – 13:30 hod. Strava je určena pro přímou spotřebu!

Způsob platby stravného – úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne předchozího kalendářního měsíce na měsíc další. FORMA ÚHRADY: převodem na účet: 10006-198032621/0710 nebo hotově v kanceláři ved. kuchyně.

Vracení přeplatků – finanční vyrovnání za odhlášené stravné probíhá po ukončení školní roku, v době letní prázdnin.

Stravování mimo výuku – v době prázdnin nebo při udělení ředitelského volna bude v případě zájmu stravování dětí ZŠ zajištěno od počtu 15 a více žáků, a to pouze s příplatkem za provozní náklady (zákon 561/2004). Stravování dětí MŠ bude zajištěno z úsporných důvodů od polovičního počtu žáků oproti ZŠ, tj. od 7 dětí a více za cenu potravin – bez provozních nákladů.

Každý nový strávník je povinen si zakoupit identifikační čip za částku 115,- Kč vč. DPH  u vedoucí stravování. Jeho ztrátu je nutné okamžitě nahlásit a pořídit si čip nový.

Stravování v době hlavních prázdnin se neposkytuje.
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací
o potravinách spotřebitelům,

které nabývá účinnosti dne 13.12. 2014 musí být každý strávník (spotřebitel) předem vyrozuměn, zda se
v daném pokrmu vyskytují alergeny. Součástí nařízení je přesný seznam alergenů.

Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní v předem stanoveném čase odběr stravy v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání a žákům základní školy, vzdělávajících se distančním způsobem.

Jídelní lístky

1.Jídelní lístek na STRAVA.CZ otevřít
2.Přesný seznam alergenů ke stažení
3.Informace pro strávníky – komunikace se strávníkem po internetu (Strava.cz) otevřít
4.Vnitřní řád školní jídelny otevřít
5.Provozní řád ŠJ otevřít