Školní stravování

Ceny za stravné platné od 1.9. 2020

Stravování v MŠ – na základě vyhlášky č. 463/2011 Sb., o školním stravování

Dítě v mateřské škole má právo odebrat denně: přesnídávku, oběd, svačinu dle věkové kategorie.
Dítě MŠ v internátním provozu má právo na 1 celodenní stravování dle věkové kategorie – viz celodenní stravování.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku uvedeného v tabulce.

Strávníci MŠ3 – 6 let7 – 10 let
Přesnídávka:9 Kč11 Kč
Oběd:24 Kč27 Kč
Svačina odpolední: 9 Kč9 Kč
MŠ celkem:42 Kč47 Kč

Stravování v ZŠ

Žák ZŠ má právo odebrat 1 oběd denně.
Žák ZŠ v internátním provozu má právo na 1 celodenní stravování dle věkové kategorie – viz celodenní stravování.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku uvedeného v tabulce.

Strávníci ZŠ7 – 10 let11 – 14 letnad 15 let
Oběd:27 Kč31 Kč32 Kč
ZŠ celkem:27 Kč31 Kč32 Kč

Celodenní stravování

Celodenní stravování dětí a žáků (internát) dle věkové kategorie.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku uvedeného v tabulce.

Strávníci - celodenní3 – 6 let7 – 10 let11 – 14 letnad 15let
Snídaně:12 Kč13 Kč14 Kč15 Kč
Přesnídávka:9 Kč11 Kč11 Kč12 Kč
Oběd:24 Kč27 Kč31 Kč32 Kč
Svačina odpolední:9 Kč9 Kč10 Kč11 Kč
Večeře:18 Kč22 Kč23 Kč25 Kč
II. Večeře12 Kč
Celkem:72 Kč82 Kč89 Kč107 Kč

V pátek děti a žáci celodenního stravování neplatí večeři.

Odhlašování a přihlašování stravy do 13 hodin, tel. č.: 720 516 138 nebo 517 543 104,
email: strava(zavináč)zslogo.cz
– Pokud se oběd neodhlásí předem, bude započítán do úhrady stravného. Dle zákona 395/1991 má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Pokud onemocní, první den neplánované nepřítomnosti ve škole se dle vyhlášky o škol. stravování č. 463 / 2011 považuje za pobyt ve škole a stravu je možno vyzvednout do vlastních jídlonosičů. Ostatní dny nemoci nemá žák nárok na dotovanou stravu a je povinnen se odhlásit nebo hradit plnou cenu stravy, včetně provozních nákladů, t.j. cena 24,- Kč na den.

Výdej stravy do jídlonosičů (pro nemocné strávníky) – strava (oběd) do jídlonosičů se vydává jen první den nemoci dítěte od 11:15 – 13:15 hod. Strava je určena pro přímou spotřebu!

Způsob platby stravného – úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne předchozího kalendářního měsíce na měsíc další. FORMA ÚHRADY: převodem na účet: 198032621/0710, hotově v kanceláři ved. kuchyně.

Vracení přeplatků – finanční vyrovnání za odhlášené stravné je odpočítáno vždy při další platbě.

Stravování mimo výuku – v době prázdnin nebo při udělení ředitelského volna bude v případě zájmu stravování dětí ZŠ zajištěno od počtu 15 a více žáků, a to pouze s příplatkem za provozní náklady (zákon 561/2004). Stravování dětí MŠ bude zajištěno z úsporných důvodů od polovičního počtu žáků oproti ZŠ, tj. od 7 dětí a více za cenu potravin – bez provozních nákladů.

Čip k indentifikaci strávníka – čip dostane každý žák zdarma. V případě ztráty nebo zničení je žák povinen uhradit za nový čip 115,- Kč (cena včetně DPH).

Stravování v době hlavních prázdnin se neposkytuje.
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací
o potravinách spotřebitelům,

které nabývá účinnosti dne 13.12. 2014 musí být každý strávník (spotřebitel) předem vyrozuměn, zda se
v daném pokrmu vyskytují alergeny. Součástí nařízení je přesný seznam alergenů.

Jídelní lístky

1Jídelní lístek listopad 2021 ke stažení
2Jídelní lístek prosinec 2021 ke stažení
3 Přesný seznam alergenů ke stažení