Stavba naší školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovolte prosím, abychom Vás na tomto místě pravidelně informovali o některých náležitostech týkajících se plánovaných stavebních úprav (přístavba dalšího patra budovy školy, výstavba sportovních hřišť v areálu školní zahrady).

Ve březnu 2022 bylo oficiálně předáno staveniště zhotoviteli stavby. S tím je spojena také potřeba informovanosti Vás, zákonných zástupců, ale také dětí, žáků, klientů speciálně pedagogického centra a všech návštěvníků a přátel školy, kteří k nám v uvedeném období zavítají, a to zejména z hlediska zachování bezpečnosti. Stavební úpravy by měly být dle aktuálně nastaveného harmonogramu prací realizovány v období březen 2022 – březen 2023. S ohledem na stále se vyvíjející situaci se však jednotlivé stavební úpravy a plány mohou proměňovat.

Prostřednictvím tohoto kanálu bychom Vás rádi informovali o průběhu stavebních úprav, o případných organizačních změnách, ale především o opatřeních vztahujících se k bezpečnosti každé osoby pohybující se v areálu v době stavebních úprav.

Orientační harmonogram stavebních prací:

 • březen-duben 2022: oplocení za účelem zabezpečení staveniště;
 • duben-květen 2022: zabezpečení vstupů do školy, bourací práce střešní konstrukce, zabezpečení prostoru pod demontovanými světlíky ve 4. patře budovy;
 • květen-červen 2022: montáž ocelové střešní konstrukce;
 • červenec-srpen 2022: práce ve vnitřních prostorách školy;
 • září 2022: budování schodiště do nového podlaží;
 • září-říjen 2022: budování provizorní panelové komunikace pro návoz materiálu za budovu školy;
 • říjen 2022-únor 2023: pozemní venkovní práce (stavba hřišť);
 • říjen 2022-únor 2023: dokončování prací ve vnitřních prostorách školy.

Po celou dobu stavebních úprav budou platit následující bezpečnostní opatření:

 • potřeba zvýšené pozornosti a opatrnosti při pohybu v areálu,
 • potřeba zvýšeného dohledu nad dětmi v případě, že je doprovázíte do/ze školy,
 • zákaz vstupu do prostor určených stavbě,
 • zákaz zdržovat se v místech, kde se pohybuje případná stavební technika,
 • vždy opouštět areál školy bez zbytečného odkladu.

Všem rodičům a návštěvníkům školy tímto děkujeme za spolupráci a dodržování všech bezpečnostních zásad.