Školská rada

Složení školské rady:

Na základě souhlasu zřizovatele, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy byli dne 21. 6. 2021 schváleni členové školské rady ve složení:

Za zřizovatele:

  • Mgr. Ivana Blažková
  • Bc. Jaroslav Kocián

Za pedagogické pracovníky:

  • Mgr. Petra Pivoňková
  • Mgr. Olga Adámková

Za zákonné zástupce žáků:

  • Mgr. Jaroslav Suchý
  • Pavla Cupáková

Dne 3. 11. 2021 v 11:00h proběhlo mimořádné zasedání školské rady.