Školská rada

Složení školské rady:

Za zřizovatele (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy):

Za pedagogické pracovníky:

Za zákonné zástupce žáků:

Termíny zasedání školské rady ve školním roce 2021/2022:

3. 11. 2021 (mimořádné zasedání) /zápis/
25. 5. 2022 /zápis/

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO RADY ŠKOLY

Dne 25. 4. 2022 se uskutečnily doplňovací volby do rady školy – doplnění zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků pro funkční období 6/2021 až 6/2024 .

Doplňovacích voleb do rady školy se zúčastnilo 110 zákonných zástupců nezletilých žáků. Bylo odevzdáno 110 platných hlasovacích lístků.

Kandidáti:

  1. Barbora Kubásková Vejtasová – zákonný zástupce žáka třídy I.A – 38 hlasů,
  2. Jiří Jakeš – zákonný zástupce žáka třídy II.A – 72 hlasů.

Členem školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se tedy na základě výsledků hlasování stává:

Ing. Jiří Jakeš – zákonný zástupce žáka třídy II.A

Představení kandidáta:

Základní škola má být místem, na které žáci budou vzpomínat v dobrém i po letech. Nejen na to, co se naučili, ale i partu kamarádů a zážitky s pedagogy. To je i můj cíl v komunikaci se školou a ostatními rodiči. Je mi 45 let a od studií na VŠ vlastním a řídím několik společností. Mám bohaté zkušenosti v komunikaci s lidmi, úřady a institucemi všech možných zaměření. Jsem časově flexibilní, s ochotou věnovat se členství v radě. Své tři děti vedu ke zdravému postoji ke vzdělání, odpovědnosti, pracovitosti a fair play přístupu k životu i práci.

 

Hlasy byly sečteny a jejich platnost potvrzena přípravným výborem ustanoveným ředitelem školy ve složení:

  • Věra Šimečková (třídní učitelka I.A) – předsedkyně přípravného výboru,
  • Ondřej Kopečný (zástupce ředitele pro I. stupeň ZŠ) – člen přípravného výboru,
  • Milada Hrtánková (učitelka na II. stupni ZŠ) – člen přípravného výboru.

 

V Brně dne 28. 4. 2022                                                              v. r. PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D., ředitel školy

 

Dokumenty ke stažení

1Školská rada - obecné informace ke stažení
2 Základní informace z volebního řádu pro volby členů školské rady ke stažení