Školská rada

Oznámení o prodloužení funkčního období členů školské rady

Vzhledem k protiepidemickým opatřením a na základě rozhodnutí MŠMT bude funkční období členů školské rady prodlouženo tak, že skončí tři měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Stávající členové rady školy zůstávají nadále ve své funkci.

O novém termínu konání voleb do rady školy budou zákonní zástupci informováni třídními učiteli a prostřednictvím webových stránek školy.

Složení školské rady:

Dne 13.11. 2017 proběhly v naší škole volby členů do školské rady.

 • Ing. Lenka Kunstová
 • Mgr. Jaroslav Suchý
 • Mgr. Petra Pivoňková
 • Mgr. Roman Procházka
 • Bc. Jaroslav Kocián
 • Pavel Strmiska

Jmenovaní zástupci zřizovatele:

MŠMT ČR jmenovalo dva zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ a MŠ logopedické, Brno, Veslařská 234.

Jmenováni byli:

 • Bc. Jaroslav Kocián
 • Pavel Strmiska

 

Členy školské rady na základě výsledků hlasování jsou:

 • Mgr. Petra Pivoňková
 • Mgr. Roman Procházka

Výsledky voleb zákonných zástupců žáků:

 • Ing. Lenka Kunstová (předseda školské rady), kontakt: lenka_kunstova@seznam.cz
 • Mgr. Jaroslav Suchý

Dokumenty ke stažení

1Oznámení výsledků voleb do Školské rady, které se konaly 13.11. 2017ke stažení