Projekty

Projekt „ZŠ A MŠ VESLAŘSKÁ – NÁSTAVBA“

Projekt MAP

Plakát MAP IV

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Do projektového portfolia NIDV patří od ledna 2018 projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363), zkráceně. V současnosti neexistuje ucelený systém celoživotního profesního rozvoje učitelů a ředitelů. SYPO má za cíl tento stav významně změnit a nastavit systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, aby pozitivně ovlivnil kvalitu českého školství.

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání a řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich vzdělávání.

DigiKoalice (Česká národní koalice pro digitální pracovní místa)

Naše škola je členem DigiKoalice. Jedná se o otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatelů škol a školských zařízení a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR.

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se SVP

Spolupráce na projektu s PdF Univerzitou Palackého v Olomouci, pod vedením doc. Mgr. Jiřího Langera, Ph.D.

Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ

Spolupráce na projektu s PED MUNI. Zahraniční stáž pro pedagogy ve škole pro žáky se SVP ve Stuttgartu a v Heilbronnu v Německu.

 • EU peníze školám
 • ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUM

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

   • Šablony I. Název projektu: ZŠ Logopedická Brno 22 (ukončeno)
   • Šablony II. Název projektu: Nové šablony pro ZŠ a MŠ Brno, Veslařská 234 (ukončeno)
   • Čtenářské dílny pro 1. a 2. stupeň ZŠ, Výzva č.: 56
   • OP JAK I. Název projektu: Šablony OP JAK I pro ZŠ Brno Veslařská (reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001369), 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

  Plakat

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami