Informace pro veřejnost

Dokumenty

1.Zřizovací listina ke stažení
2.Dodatek ke zřizovací listině ke stažení
3.Organizační řád ke stažení
4.Plán vlastního hodnocení ke stažení
5.Plán práce 2022/2023 ke stažení
6.Směrnice k postupu při šetření a vyřizování stížností, oznámení a podnětů ke stažení
7.Směrnice k poskytování informací ke stažení

Výroční zprávy o činnosti školy

1.Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2021-2022 ke stažení

Boj proti korupci (RIPP)

1.Aktualizovaný Resortní interní protikorupční program MŠMT (RIPP) ke stažení
2.Odkaz na web MŠMT (RIPP) odkaz zde
3.Etický kodex ke stažení
4.Interní protikorupční program ke stažení
5.Katalog korupčních rizik ke stažení

Vnitřní oznamovací systém

Protiprávní jednání lze oznámit prostřednictvím oznamovacího systému Whispero na adrese app.whispero.eu.
Zde naleznete podrobnosti o možnostech a způsobech podání oznámení.