Informace pro veřejnost

Dokumenty

1.Zřizovací listina ke stažení
2.Dodatek ke zřizovací listině ke stažení
3.Organizační řád ke stažení
4.Plán vlastního hodnocení ke stažení
5.Plán práce 2023-2024 ke stažení
6.Směrnice k postupu při šetření a vyřizování stížností, oznámení a podnětů ke stažení
7.Směrnice k poskytování informací ke stažení
8.Informace o praxi studujících Pedagogické fakulty MUNI pro zákonné zástupce ke stažení

Poskytnuté informace

1.Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ke stažení

Výroční zprávy o činnosti školy

1.Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2021-2022 ke stažení
2.Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2022-2023 ke stažení

Výsledky inspekční činnosti ČŠI

1.Inspekční zpráva (05/2023) ke stažení
2.Přijatá opatření ke stažení
3.Protokol o kontrole (05/2023) ke stažení
4.Zpráva o odstranění nedostatků ke stažení

Boj proti korupci (RIPP)

1.Aktualizovaný Resortní interní protikorupční program MŠMT (RIPP) ke stažení
2.Odkaz na web MŠMT (RIPP) odkaz zde
3.Etický kodex ke stažení
4.Interní protikorupční program ke stažení
5.Katalog korupčních rizik ke stažení