Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

srdečně si Vás dovolujeme pozvat k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023, který se uskuteční prezenčně
v pondělí 16. května 2022 v čase od 12:00 do 15:30 hodin.

Místo konání zápisu: 1. patro budovy Speciálně pedagogického centra pro vady řeči (budova
novorenesanční vily) v kanceláři sociální pracovnice (místnost 4C11)
Adresa: Veslařská 339/234, 637 00, Brno-Jundrov

K zápisu je třeba mít připravený platný občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení, jehož obsahem je doporučení k zařazení do mateřské školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona pro děti se závažnými vadami řeči.

Dále je možné si s sebou přinést následující (již předvyplněné) tiskopisy dostupné níže ke stažení:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání;
• Poučení zákonného zástupce o vzdělávání dětí se SVP;
• Informace sdělované v souvislosti se správním řízením o přijetí k předškolnímu vzdělávání;
Potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (vztahuje se pouze na uchazeče, kteří od 1. 9. 2022 neplní povinnost předškolního vzdělávání – tj. děti, které před 1. 9. 2022 nedosáhly pátého roku věku).

Podrobnější informace k organizaci a průběhu zápisu naleznete v přiloženém dokumentu na konci tohoto textu – Obecné informace k zápisu pro předškolní vzdělávání pro školní rok 2022-2023, jehož obsahem jsou následující náležitosti:

• místo a doba konání zápisu;
• podmínky pro přijetí a kritéria pro přijímání uchazečů
• počet dětí, které je možné přijmout;
• postup při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a popis navazujících činností.

Možnost distančního podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

V případě, že se rozhodnete využít možnosti zápisu, který nebude realizován prezenčně, nebude tedy nezbytná Vaše přímá účast, postupujte prosím dle pokynů, které jsou rovněž uvedeny v dokumentu Obecné informace k zápisu pro předškolní vzdělávání pro školní rok 2022-2023 (pro tento účel je pro Vás rovněž připraven dokument – Zjednodušený „návod“ k zápisu nerealizovanému prezenčně, který by Vám mohl být nápomocný).

V tomto případě pak bude všechny potřebné dokumenty k zapsání Vašeho dítěte možné doručit nejpozději v den konání zápisu, tedy 16. května 2022, jedním z následujících způsobů:

• prostřednictvím osobního předání na podatelně školy,
• prostřednictvím označené schránky umístěné u vstupu do areálu školy,
poštou,
e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem,
datovou schránkou.

Všechny potřebné dokumenty, které budete v případě zápisu nerealizovaného prezenčně, potřebovat, naleznete rovněž v přiložených dokumentech na konci tohoto textu.

V případě nejasností, dotazů či potřeby cokoliv zpřesnit, se prosím obracejte na sociální pracovnici školy paní Mgr. Zuzanu Příkazskou, a to buď telefonicky (+420 517 543 113) každý pracovní den v čase od 8:00 do 11:00 a od 11:30 do 15:30 hodin nebo e-mailem na adrese: zuzana.prikazska@zslogo.cz .

Dokumenty ke stažení

1.Obecné informace k zápisu pro předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 ke stažení
2.Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ke stažení
3.Potvrzení lékaře o provedení pravidelného očkování ke stažení
4.Poučení zákonného zástupce o vzdělávání dětí se SVP ke stažení
5.Informace sdělované v souvislosti se správním řízením o přijetí k předškolnímu vzdělávání ke stažení
6.Zjednodušený „návod“ k zápisu nerealizovanému prezenčně ke stažení