Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023-2024

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2023

Rozhodnutí o přijetí uchazeče je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole,
a to na dveřích hlavního vchodu školy, a současně na webových stránkách školy (viz níže).

Dnem zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče je čtvrtek 11. 5. 2023.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče bude zveřejněn oběma výše uvedenými způsoby alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení
u každého uchazeče se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

seznam přijatých uchazečů_zs_2023

 

Rozhodnutí o přijetí uchazeče si může zákonný zástupce osobně vyzvednout ve čtvrtek 11. 5. 2023
od 8.00 do 11.00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin
v kanceláři sociální pracovnice školy v 1. patře budovy SPC nebo na informativní schůzce pro zákonné zástupce budoucích žáků 1. ročníku ve čtvrtek 8. 6. 2023.

O organizaci úvodní informativní schůzky pro zákonné zástupce budoucích žáků 1. ročníku budou všichni zákonní zástupci přijatých žáků informováni e-mailem.

 

Oznámení rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2023

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno zákonnému zástupci do vlastních rukou,
a to osobním předáním v Základní škole a mateřské škole logopedické ve čtvrtek 11. 5. 2023
od 8.00 do 11.00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin
v kanceláři sociální pracovnice školy v 1. patře budovy SPC nebo poštovní zásilkou doručenou do vlastních rukou.

 

1.Obecné informace k zápisu pro školní rok 2023-2024 ke stažení