Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

srdečně si Vás dovolujeme pozvat k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024, který se uskuteční prezenčně

ve čtvrtek 11. května 2023 a v pátek 12. května 2023 v čase od 12:00 do 15:30 hodin.

Místo konání zápisu:

 1. patro budovy Speciálně pedagogického centra pro vady řeči (budova novorenesanční vily) v kanceláři sociální pracovnice (místnost 4C11)

Adresa:

Veslařská 339/234, 637 00, Brno-Jundrov

K zápisu je třeba mít připravený:

 • platný občanský průkaz zákonného zástupce,
 • rodný list dítěte,
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doplněnou doporučením školského poradenského zařízení, jehož obsahem je doporučení k zařazení do mateřské školy zřízené dle 16 odst. 9 školského zákona pro děti se závažnými vadami řeči,
 • potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
  (vztahuje se pouze na uchazeče, kteří od 1. 9. 2023 neplní povinnost předškolního vzdělávání
  – tj. děti, které před 1. 9. 2023 nedosáhly pátého roku věku).

 

V případě, že byste preferovali odevzdání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se všemi náležitostmi bez Vaší přímé účasti (tzv. distanční formu zápisu), je možné v termínu od 11. 5. 2023 do 12. 5. 2023 využít jednu z následujících možností doručení žádosti o přijetí vč. všech povinných příloh:

 • prostřednictvím osobního předání na podatelně školy,
 • poštou,
 • e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem,
 • datovou schránkou.

Všechny dokumenty, které budete v případě zápisu nerealizovaného prezenčně potřebovat, naleznete rovněž v přiložených dokumentech na konci tohoto textu.

Podrobnější informace k organizaci a průběhu zápisu vč. kritérií pro přijetí a informace o počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2023-2024 naleznete v přiloženém dokumentu – Obecné informace k zápisu pro předškolní vzdělávání pro školní rok 2023-2024.

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Vyplnění elektronického formuláře pro vygenerování žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání vč. rezervace termínu pro osobní setkání bylo možné do 9. 5. 2023. V případě, že jste nestihli žádost o přijetí vygenerovat do této doby, její vyplnění bude možné rovněž na místě v den konání prezenční podoby zápisu, tedy ve dnech 11. 5. a 12. 5. 2023.

V případě nejasností, dotazů či potřeby cokoliv zpřesnit se prosím obracejte na sociální pracovnici školy paní Mgr. Zuzanu Příkazskou, a to buď telefonicky (+420 517 543 103) každý pracovní den v čase od 8:00 do 11:00 a od 11:30 do 15:30 hodin nebo e-mailem na adrese: zuzana.prikazska@zslogo.cz nebo na zástupkyni ředitele pro mateřskou školu  paní Danu Benešovou – e-mail: dana.benesova@zslogo.cz.

 

Dokumenty k zápisu k předškolnímu vzdělávání

1.Obecné informace k zápisu pro školní rok 2023-2024 ke stažení
2.Potvrzení lékaře o provedení pravidelného očkování ke stažení
3.Poučení zákonného zástupce o vzdělávání žáků se SVP ke stažení
4.Informace sdělované v průběhu formální části zápisu ke stažení

V případě nejasností, dotazů či potřeby cokoliv zpřesnit se prosím obracejte na sociální pracovnici školy paní Mgr. Zuzanu Příkazskou, a to buď telefonicky (+420 517 543 103) každý pracovní den v čase od 8:00 do 11:00 a od 11:30 do 15:30 hodin nebo e-mailem na adrese: zuzana.prikazska@zslogo.cz nebo na zástupkyni ředitele pro mateřskou školu  paní Danu Benešovou – e-mail: dana.benesova@zslogo.cz.