Akce školy/fotogalerie

Recitační soutěž

Dne 31.3.2023 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Přihlášení recitátoři a diváci, žáci I. stupně, se shromáždili 3. vyučovací hodinu v tělocvičně školy.

Nejdříve jsme si všichni uvolnili cvičením tělo, provedli dechové a artikulační cvičení a začalo  losování. Každý soutěžící se vytáhl z klobouku číslo, pod kterým vystupoval.

A už nám nic nebránilo začít recitační soutěž. Jako první vystoupila předskokanka Mia s básničkou Velikonoce.  Následovali další recitátoři, celkem 38 žáků rozdělených do  tří kategorií. První kategorii tvořili žáci 1., 2. ročníku, ve druhé kategorii byli žáci 3., 4. a 5. ročníků a ve třetí kategorii žáci 6. – 9. ročníků.

V tomto roce měla porota velmi těžký úkol. Všichni recitátoři byli výborně připraveni, jedna recitátorka báseň doplnila také nakresleným obrázkem.

Porota ve složení p. Majerová (zástupce z řad zákonných zástupců), Mgr. Hrtánková (za pedagogy) a poprvé také zástupce žáků Lukáš Dvořáček  z IX. A rozhodli následovně:

  1. místa obsadili žáci

Julie Doležalová, Arnošt Bližňák, Milan Belúch, Kateřina Brezová

 

  1. místo žáci

Dan Čičmanec, Manh Hung Nguyen Danh, Jan Fojtík, Jana Pospíchalová

 

  1. místo

Dominik Škarýd, Adam Lehotský, Richard Janíček

 

Všem recitátorům děkujeme za účast a výhercům blahopřejeme.

 

Novinářem na malou chvíli

V rámci školního projektu „Novinářem na malou chvíli“ proběhla beseda s redaktorkou Ivou Vodákovou z České televize, která navštívila žáky, aby jim předala informace, jak vypadá pracovní den redaktora. Žáci si tak mohli zkusit aplikovat základní novinářské otázky při hrané tiskové konferenci nebo se vžít do role moderátorů zpravodajství, kde si zkusili práci se čtecím zařízením.
Žáci zjistili, že to není vůbec jednoduché povolání. Uvědomili si rovněž, jakou míru zodpovědnosti nesou všichni redaktoři a kolik lidí je potřeba, aby vše v redakci fungovalo tak, jak má.
V projektu budou žáci II. stupně pokračovat i nadále a jeho dalším cílem bude naučit žáky kritičtěji přistupovat k mediálnímu obsahu a na chvíli si vyzkoušet práci novinářů včetně tvorby reportáží na různá témata.

Hrajeme si s češtinou

Přihlášení žáci z jednotlivých tříd naší školy se v pondělí 30.1.2023 zúčastnili olympiády Hrajeme si s češtinou. Procvičovali si dovednosti, vědomosti, logické myšlení, orientaci v tabulkách  a luštění šifer.

Určitě všichni čekali, jak se umístili. První místa obsadili tito žáci:

z 1. ročníků družstvo ve složení: Marek Doležal, Dominik Schneeweiss Jakub  Tupa,

z 2. ročníků družstvo ve složení: Julie Doležalová, Matyáš Macháček, Antonín Réman,

z 3. ročníků družstvo ve složení: Jana Papučíková, Tran Duc Anh Thieu,

ze 4. ročníků družstvo ve složení: Natálie Holomková, Dominik Kadlec,

z  5. ročníků družstvo ve složení Marek Hájek, Pavel Kutsyn,

ze 6., 7. ročníků družstvo ve složení Natálie Holoubková a David Rutar,

z 8., 9. ročníků  družstvo ve složení David Michálek a Jana Pospíchalová,

Žáci 9. ročníku si také vyzkoušeli test k přijímacím zkouškám. Na l. místě se umístil Ladislav Němec.

 

Všem výhercům blahopřejeme a radost nám také udělali žáci na 2., 3. místě.

Všichni žáci dostali diplomy.

 

Na dopravním hřišti

V úterý 8. listopadu odpoledne jsme s dětmi vyrazili na nedaleké dopravní hřiště. Každý si zde půjčil přilbu a kolo nebo koloběžku a na vlastní kůži si vyzkoušel, jaké je to být účastníkem rušného dopravního provozu. Díky místním dopravním značkám si děti připomněli různé dopravní příkazy a zákazy. Na vše přitom dohlížela místní paní policistka, která dětem v závěru předala také několik úkolů k vyplnění a taktéž informační brožury a letáčky.

 

Zimní olympiáda ve školní družině

Ve čtvrtek 19. ledna jsme uspořádali v tělocvičně školy netradiční zimní olympiádu pro děti ze školní družiny a internátu. Sportovní klání se uskutečnilo v těchto disciplínách: lední hokej, skoky na lyžích, běh na lyžích, boby a rychlobruslení. Proběhla i koulovaná, místo sněhových jsme si vytvořili papírové koule. Všichni si olympiádu velice užili a za svoji snahu a sportovní výkony si zasloužili malou sladkou odměnu.