Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024-2025

V týdnu od 8. 4. 2024 do 12. 4. 2024 byl ředitelem základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234, stanoven termín pro podání/doručení žádosti k základnímu vzdělávání.

Oznámení rozhodnutí o ne/přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2024

Oznámení rozhodnutí o přijetí a nepřijetí uchazeče

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole, a to na dveřích hlavního vchodu školy, a současně na webových stránkách školy www.zslogo.cz.

Den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče je úterý 7. 5. 2024.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče bude zveřejněn oběma způsoby alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení
u každého uchazeče se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí/ o nepřijetí

Rozhodnutí o přijetí uchazeče si může zákonný zástupce vyzvednout v úterý 7. 5. 2024
od 8.00 do 11.00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin
v kanceláři sociální pracovnice školy
v 5. nadzemním podlaží budovy školy na adrese Veslařská 339/234, 637 00, Brno-Jundrov (místo pro vyzvednutí rozhodnutí bude ve vymezeném dni označeno) nebo na informativní schůzce
pro zákonné zástupce budoucích žáků 1. ročníku
ve čtvrtek 13. 6. 2024.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno zákonnému zástupci do vlastních rukou,
a to osobním předáním v Základní škole a mateřské škole logopedické v úterý 7. 5. 2024
od 8.00 do 11.00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin
v kanceláři sociální pracovnice školy
v 5. nadzemním podlaží budovy školy na adrese Veslařská 339/234, 637 00, Brno-Jundrov (místo pro vyzvednutí rozhodnutí bude ve vymezeném dni označeno) nebo poštovní zásilkou doručenou do vlastních rukou, případně bude zasláno prostřednictvím datové schránky, bude-li ID datové schránky zákonného zástupce uvedeno v žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí

Před vydáním rozhodnutí má zákonný zástupce možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v pondělí 6. 5. 2024 od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin v kanceláři sociální pracovnice školy v 5. nadzemním podlaží budovy školy na adrese Veslařská 339/234, 637 00, Brno-Jundrov (místo pro nahlédnutí do podkladů před vydáním rozhodnutí bude ve vymezeném dni označeno).

Dokumenty

1.Obecné informace k zápisu pro školní rok 2024-2025 ke stažení
2.Jak pomoci svým dětem před nástupem do školy ke stažení