Akce školy/fotogalerie

Online beseda – volba povolání

Ve středu 21.10.2020 se žáci IX. A zúčastnili on-line besedy k volbě povolání, kterou s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání Brno zajistila výchovná poradkyně.

Žáci byli seznámeni s možnostmi studia, které jim nabízí náš školský systém po ukončení základního vzdělání. Byly jim představeny kvalifikační i osobnostní požadavky, které kladou zaměstnavatelé na uchazeče o různé profese. Dostali základní informaci o uplatnění určitých oborů, profesí na trhu práce.

Aktivně se zapojili do připravených soutěží a během on-line setkání odpovídali na řadu otázek zaměřených na vybrané učební obory. Někteří žáci už mají střední školu vybranou, jiným beseda pomohla v rozhodování. Beseda, i když pro žáky poprvé on-line, byla zajímavá.

Veletrh středních škol

V pátek 20. listopadu 2015 navštívili žáci VIII.A, IX.A Veletrh středních škol na BVV Brno, pavilón G1. Získali plno informaci ohledně dalšího studia a byly jim zástupci jednotlivých škol zodpovězeny jejich zvídavé otázky. Všichni žáci byli upozorněni na dny otevřených dveří na jednotlivých SŠ.

Made in USA, Janáčkovo divadlo

5. 11. 2015 žáci 8. a 9. třídy zavítali na premiéru pro školy do Janáčkova divadla. Zhlédli balet věnovaný choreografům ze Spojených států amerických. První část nazvaná Serenade byla baletní neoklasika, druhá část Sofa současný balet na hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, kde jedenáctým tanečníkem byla pohovka. Třetí část bylo vizuálně taneční dílo Lunar Sea-Noire Blanc s prvky černého divadla. Tanečníci se na zcela ztemnělém jevišti pohybovali v černobílých kontrastních trikotech pokrývajících celé tělo. Zvláště tato třetí část byla fascinující a pro všechny zážitek.

Logická olympiáda

Soutěž pořádá Mensa ČR a je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje kreativní přístup. Nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování. Zajímavosti ze soutěže:

  • rekordních 58 265 soutěžících z 2 909 škol z celé České republiky,
  • z naší školy se přihlásilo do říjnového nominačního kola 23 žáků,
  • v nominačním kole žáci vyplnili on-line test v časovém limitu 30 minut,
  • v kategorii A (2. – 5. ročník ZŠ) se do soutěže zapojilo 13 330 řešitelů,

z toho v našem kraji 1 842,

  • naším nejúspěšnějším řešitelem se stal Vít Vlach z V. A, který postoupil do krajského kola,
  • krajské kolo se konalo 6. 11. na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně a Vít Vlach v něm skvěle uspěl mezi 50 účastníky v jeho kategorii,
  • gratulujeme Vítkovi Vlachovi za 16. místo v krajském kole.
  • v kategorii B (druhý stupeň ZŠ) se do soutěže zapojilo 20 736 řešitelů, z toho v našem kraji 2 748,
  • nejúspěšnějším z naší školy byl Jan Kotlařík (130. v kraji)ze VII. A, dobře se umístil i Kamil Franc ze VII. A a Robert Sokola z IX. A,
  • chválíme za odvahu a účast i naše nejmladší účastníky z IV. A, jmenovitě Petra Pirožka, Davida Kašpárka a Martina Černého.

2015