Akce školy/fotogalerie

Hrajeme si s češtinou

Přihlášení žáci z jednotlivých tříd naší školy se v pondělí 30.1.2023 zúčastnili olympiády Hrajeme si s češtinou. Procvičovali si dovednosti, vědomosti, logické myšlení, orientaci v tabulkách  a luštění šifer.

Určitě všichni čekali, jak se umístili. První místa obsadili tito žáci:

z 1. ročníků družstvo ve složení: Marek Doležal, Dominik Schneeweiss Jakub  Tupa,

z 2. ročníků družstvo ve složení: Julie Doležalová, Matyáš Macháček, Antonín Réman,

z 3. ročníků družstvo ve složení: Jana Papučíková, Tran Duc Anh Thieu,

ze 4. ročníků družstvo ve složení: Natálie Holomková, Dominik Kadlec,

z  5. ročníků družstvo ve složení Marek Hájek, Pavel Kutsyn,

ze 6., 7. ročníků družstvo ve složení Natálie Holoubková a David Rutar,

z 8., 9. ročníků  družstvo ve složení David Michálek a Jana Pospíchalová,

Žáci 9. ročníku si také vyzkoušeli test k přijímacím zkouškám. Na l. místě se umístil Ladislav Němec.

 

Všem výhercům blahopřejeme a radost nám také udělali žáci na 2., 3. místě.

Všichni žáci dostali diplomy.

 

Na dopravním hřišti

V úterý 8. listopadu odpoledne jsme s dětmi vyrazili na nedaleké dopravní hřiště. Každý si zde půjčil přilbu a kolo nebo koloběžku a na vlastní kůži si vyzkoušel, jaké je to být účastníkem rušného dopravního provozu. Díky místním dopravním značkám si děti připomněli různé dopravní příkazy a zákazy. Na vše přitom dohlížela místní paní policistka, která dětem v závěru předala také několik úkolů k vyplnění a taktéž informační brožury a letáčky.

 

Halloweenské hledání pokladu

V pondělí 31. 10., tzn. v den Halloweena, jsme se i my na internátu rozhodli si tento svátek pořádně užít. Nejprve jsme připravili zdravé halloweenské občerstvení, někteří se převlekli do strašidelných kostýmů a následně, když se už začínalo stmívat, si děti společně vydlabaly několik svých dýní. Až vše bylo připraveno a venku už byla pořádná tma, čekala na všechny stezka odvahy v podobě Halloweenského hledání pokladu. Každý si tak musel najít jednotlivé díly mapy, mapu seskládat a následně podle ní si poklad najít. Jak je vidět, akce se vydařila a velmi jsme si ji užili.

 

DEN VZNIKU REPUBLIKY

Významný den a státní svátek jsme si s dětmi ve školní družině připomněli v rámci projektového dne „Den vzniku republiky“. Děti si v rámci svých oddělení povídaly o tomto dni, zaposlouchaly se do hymny, vybarvovaly státní znaky a symboly. Nasbírané informace mohly využít na venkovní stezce, která ukrývala jméno prvního československého prezidenta. A na správné luštitele čekala v družině odměna.

SVÁTEK SV. VÁCLAVA

Tento rok si děti ve školní družině připomněly svátek svatého Václava plněním zábavné stezky plné úkolů a zajímavých informací. Nejprve si každá družinka o tomto významném dni povídala, shlédla vzdělávací program Dějiny udatného českého národa, díl „Svatý Václav“.  V budově školy byly rozmístěny   otázky k danému tématu, na které žáci odpovídali. Do tabulky zapisovali písmeno správné odpovědi. Pokud správně odpovídali, vyluštili celou tajenku.