Akce školy/fotogalerie

Vánoční besídka – prosinec 2020

Poslední týden před vánočními prázdninami jsme na internátě měli Vánoční besídku, na kterou se žáci velmi těšili, protože každý si přibližně o měsíc dříve anonymně vylosoval jednoho kamaráda na internátě, kterému vymyslí malý dárek, který by kamarádovi na internátě udělal radost.

Děti a rodiče se úkolu zhostili velmi zodpovědně. Dárečky byly pečlivě vybrány a hezky zabaleny do vánočního papíru. Rodiče navíc poslali vynikající cukroví, které nám poslali na ochutnávku k vánoční besídce.

Vychovatelé tedy mohli s dětmi vše nachystat a Vánoční besídka doprovázena přehráváním koled a překvapením v podobě vánočního punče pro děti, mohla začít. Tímto všem rodičům děkujeme za skvělou spolupráci.

Online beseda – volba povolání

Ve středu 21.10.2020 se žáci IX. A zúčastnili on-line besedy k volbě povolání, kterou s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání Brno zajistila výchovná poradkyně.

Žáci byli seznámeni s možnostmi studia, které jim nabízí náš školský systém po ukončení základního vzdělání. Byly jim představeny kvalifikační i osobnostní požadavky, které kladou zaměstnavatelé na uchazeče o různé profese. Dostali základní informaci o uplatnění určitých oborů, profesí na trhu práce.

Aktivně se zapojili do připravených soutěží a během on-line setkání odpovídali na řadu otázek zaměřených na vybrané učební obory. Někteří žáci už mají střední školu vybranou, jiným beseda pomohla v rozhodování. Beseda, i když pro žáky poprvé on-line, byla zajímavá.

Sportovní odpoledne LOGO

Dne 15. 9. 2020 se uskutečnilo 1. sportovní odpoledne pro žáky internátu, které probíhalo ve sportovním areálu Pod Palackého vrchem.

Nadšení, radost, trpělivost, cit pro „fair play“ a sportovní výkony našich žáků byly fascinující. Žáci soutěžili v běhu na 60 metrů podle kategorií, v hodu kriketovým míčkem, kopu na branku a na závěr ve štafetovém běhu 4 x 50 metrů.

Všichni žáci byli odměněni medailemi za své úsilí. Poděkování patří sponzorovi akce, škole a pedagogům, kteří se sportovní akcí pomáhali.