Akce školy/fotogalerie

Olympiáda

Další společnou akci dětí z internátu byla druhá olympiáda, kterou jsme uspořádali v areálu VUT, a kterou jsme navázali na první sportovní odpoledne konané na začátku školního roku. Tenkrát se nedostalo na jednu z nejzajímavějších disciplín, a to střílení z luku na terč. Proto jsme se po tradičním běhu, posilněni dobrou svačinkou, vrhli také na lukostřelbu, která se ukázala být složitější, než se na první pohled zdálo. Na závěr si děti zkusily i hod krikeťákem. Ve všech disciplínách podaly skvělé výkony. Po zásluze si proto odnesly krásné medaile, jež obdivovalo nemalé množství spolucestujících, když jsme se vraceli autobusem zpět do školy.

Čarodky

Konec dubna je velmi úzce spjat s pálením čarodějnic. Proto i my s dětmi z internátu jsme se rozhodli takovouhle akci uspořádat. Již tradičně jsme využili ohniště na naší školní zahradě. Menší děti měly nachystané krásné malé čarodějnice z papíru, které jsme pak mohli slavnostně hodit do ohně. Při té příležitosti jsme si nezapomněli opéct špekáčky a radovat se, že jsme opět všichni spolu, neboť jsme se takhle sešli poprvé od znovuotevření naší školy.

Tímto bychom také chtěli poděkovat našemu panu školníkovi a našim paním kuchařkám, díky kterým mohla akce proběhnout.

Vánoční besídka – prosinec 2020

Poslední týden před vánočními prázdninami jsme na internátě měli Vánoční besídku, na kterou se žáci velmi těšili, protože každý si přibližně o měsíc dříve anonymně vylosoval jednoho kamaráda na internátě, kterému vymyslí malý dárek, který by kamarádovi na internátě udělal radost.

Děti a rodiče se úkolu zhostili velmi zodpovědně. Dárečky byly pečlivě vybrány a hezky zabaleny do vánočního papíru.

Vychovatelé tedy mohli s dětmi vše nachystat a Vánoční besídka doprovázena přehráváním koled, ochutnávkou cukroví a překvapením v podobě vánočního punče pro děti, mohla začít. Tímto všem rodičům děkujeme za skvělou spolupráci.

Online beseda – volba povolání

Ve středu 21.10.2020 se žáci IX. A zúčastnili on-line besedy k volbě povolání, kterou s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání Brno zajistila výchovná poradkyně.

Žáci byli seznámeni s možnostmi studia, které jim nabízí náš školský systém po ukončení základního vzdělání. Byly jim představeny kvalifikační i osobnostní požadavky, které kladou zaměstnavatelé na uchazeče o různé profese. Dostali základní informaci o uplatnění určitých oborů, profesí na trhu práce.

Aktivně se zapojili do připravených soutěží a během on-line setkání odpovídali na řadu otázek zaměřených na vybrané učební obory. Někteří žáci už mají střední školu vybranou, jiným beseda pomohla v rozhodování. Beseda, i když pro žáky poprvé on-line, byla zajímavá.

Brněnská přehrada (projektový den)

6. 10. 2020
Dokud bylo ještě hezké počasí, vyrazili jsme s Koťátky a Sovičkami na první projektový den v letošním školním roce, který nese název “Za přírodou v Brně”. Cílem naší cesty byla Brněnská přehrada. Procházkou jsme došli k dětskému hřišti u Sirky, kde měly děti rozchod. Vyzkoušely všechny prolézačky, skluzavky i houpačky a nasbíraly i kaštany pro zvířátka do ZOO. Po svačince jsme se ještě pokochali pohledem na přehradu, na břehu obdivovali labutí pár a viděli jsme také, kde kotví parníky. Někteří z nás přitom zavzpomínali na červnový výlet na hrad Veveří. Na závěr jsme si dali asi poslední zmrzlinu v tomto roce a s úsměvem na tvářích vyrazili zpět na tramvaj.