Halloweenské soutěžení

Na Halloweena jsme dětem připravili strašidelné odpoledne plné soutěží, které se odehrávalo před školou a za úplné tmy. Děti opět dostaly mapu stanovišť s vyznačeným pokladem a tak např. dlabaly dýně, skládaly z kaštanů iniciály svého jména, luštily tajenku skládáním slova, skládaly halloweenský obraz apod. Celá soutěž byla postavena na prohlubování spolupráce a hezkých vztahů. Bylo milé pozorovat, jak si děti vzájemně pomáhají a spolupracují mezi sebou. Odměna pak byla o to sladší.