Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024-2025

Ve dnech 9. 5. 2024 a 10. 5. 2024 byl ředitelem základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234, stanoven termín pro podání/doručení žádosti k předškolnímu vzdělávání.

 

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním

Před vydáním rozhodnutí máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve čtvrtek 6. 6. 2024 v čase od 8:00 do 11:00 hodin a dále od 12:00 do 15:00 hodinkanceláři sociální pracovnice Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234 v budově Speciálně pedagogického centra (SPC) v 1. patře (místnost 4C11).

 

Oznámení rozhodnutí o ne/přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole, a to na dveřích hlavního vchodu školy, a současně na webových stránkách školy www.zslogo.cz.

Den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče je pátek 7. 6. 2024.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče bude zveřejněn oběma způsoby alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

 

Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí/ o nepřijetí

Rozhodnutí o přijetí uchazeče si může zákonný zástupce vyzvednout v pátek 7. 6. 2024 v čase
od 8.00 do 11.00 hodin
a dále od 12:00 do 15:00 hodinkanceláři sociální pracovnice Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234 v budově Speciálně pedagogického centra (SPC) v 1. patře (místnost 4C11) nebo na úvodní informativní schůzce pro zákonné zástupce nově přijatých uchazečů (dětí) ve čtvrtek 20. 6. 2024 (o čase konání této schůzky budou zákonní zástupci s předstihem informováni).

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno zákonnému zástupci do vlastních rukou,
a to osobním předáním v Základní škole a mateřské škole logopedické v pátek 7. 6. 2024
v čase od 8.00 do 11.00 hodin a dále od 12:00 do 15:00 hodinkanceláři sociální pracovnice Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234 v budově Speciálně pedagogického centra (SPC) v 1. patře (místnost 4C11) nebo poštovní zásilkou doručenou do vlastních rukou, případně bude zasláno prostřednictvím datové schránky, bude-li ID datové schránky zákonného zástupce uvedeno v žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Nejasnosti, dotazy

V případě nejasností, dotazů či potřeby cokoliv zpřesnit se prosím obracejte na sociální pracovnici školy –  paní Mgr. Zuzanu Příkazskou, a to buď telefonicky (+420 778 457 201) každý pracovní den v čase od 8:00 do 11:00 a od 12.00 do 15:00 hodin nebo e-mailem na adrese: zuzana.prikazska@zslogo.cz nebo na zástupkyni ředitele pro mateřskou školu – paní Danu Benešovou – e-mail: dana.benesova@zslogo.cz.

Dokumenty

1.Obecné informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024-2025 ke stažení