Den otevřených dveří 2024

Dne 27. března 2024 se škola opět otevřela veřejnosti při příležitosti Dne otevřených dveří. Veškeré prostory základní i mateřské školy, speciálně pedagogického centra, školní družiny, internátu i školní jídelny a provozního zázemí se zeširoka otevřely všem zájemcům o možnost blíže nahlédnout do každodenního života dětí, žáků i všech pedagogických a nepedagogických pracovníků.

Všem přítomným návštěvníkům byly představeny základní informace týkající se vzdělávací koncepce organizace, její aktuální směřování, struktura vzdělávacích programů a zazněly také důležité informace k průběhu a organizaci zápisu do 1. ročníku základní školy i mateřské školy pro blížící se školní rok 2024-2025. Nechyběly ani zajímavé ukázky logopedických a speciálněpedagogických materiálů, učebnic a pomůcek

Den otevřených dveří byl spojen také s komentovanou prohlídkou všech nejen školních prostor s možností nahlédnutí do výuky, které se velmi statečně a zodpovědně chopili v letošním roce členové žákovského parlamentu ve spolupráci s žáky 9. ročníku. Tato výzva byla pro všechny žáky velmi cennou zkušeností. Nejen jim patří touto cestou velké poděkování!