Mateřská škola

17. 05. 2021 zápis do mateřské školy – odevzdání přihlášek /pondělí/ 
Aktuální informace k zápisům budou zveřejněny na webu školy v záložce Aktuální inofrmace

V mateřské škole pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu, vypracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, rozšířeného o individuální a skupinovou logopedickou péči. ŠVP MŠ je k dispozici k nahlédnutí u vchodu do MŠ. Využíváme také projektů, které jsou zaměřeny převážně na reedukaci, kompenzaci a rehabilitaci. Obsah ŠVP (Školní vzdělávací program) je dán zaměřením školy, což je péče o správný vývoj řeči a vytváření podmínek pro přirozený vývoj komunikačních dovedností, podpora duševního rozvoje a rozvíjení celé osobnosti dítěte. Naším cílem je formou skupinové a individuální logopedické péče zmírnit a odstranit projevy narušené komunikační schopnosti. ŠVP je upravený podle speciálních potřeb dětí a respektuje jejich postižení.

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě zápisu, který se koná v řádném termínu a na základě doporučení našeho SPC, popř. dalších odborných pracovníků z resortu zdravotnictví. Rodiče nově přijatých dětí obdrží „Rozhodnutí o přijetí do MŠ“.

 

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu, věkové zvláštnosti, stupeň narušené komunikační schopnosti a náročnost prováděných činností. Činnosti řízené pedagogem probíhají denně před svačinou a v odpoledních hodinách. Jsou zaměřeny na logopedickou péči.

Spontánní hra a řízené činnosti probíhají paralelně od 6:30 do 16:00 hodin. Respektují individuální potřeby a schopnosti dítěte dle věku. Veškerou hrou prolínají prvky logopedické péče.

Učitelský sbor MŠ a kontakty

Odhlašování žáků: omluvenky-ms(zavináč)zslogo.cz

OdděleníUčitelTelefonEmail
MŠ OvečkyBc. Dana Benešová517543113dana.benesova(zavináč)zslogo.cz
Mgr. Alžběta Šeráalzbeta.sera(zavináč)zslogo.cz
MŠ BeruškyMgr. Jana Pospíchalová517543112jana.pospichalova(zavináč)zslogo.cz
Bc. Nikola Novákovánikola.novakova(zavináč)zslogo.cz

 

Informace pro rodiče:

1Režim dne MŠ ke stažení
2Školní řád MŠ ke stažení
3Organizace školního roku 2020/2021 Zobrazit

Keramická dílna: