Mateřská škola

V mateřské škole pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu, vypracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, rozšířeného o individuální a skupinovou logopedickou péči. ŠVP MŠ je k dispozici k nahlédnutí u vchodu do MŠ. Využíváme také projektů, které jsou zaměřeny převážně na reedukaci, kompenzaci a rehabilitaci. Obsah ŠVP (Školní vzdělávací program) je dán zaměřením školy, což je péče o správný vývoj řeči a vytváření podmínek pro přirozený vývoj komunikačních dovedností, podpora duševního rozvoje a rozvíjení celé osobnosti dítěte. Naším cílem je formou skupinové a individuální logopedické péče zmírnit a odstranit projevy narušené komunikační schopnosti. ŠVP je upravený podle speciálních potřeb dětí a respektuje jejich postižení.

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě zápisu, který se koná v řádném termínu a na základě doporučení našeho SPC, popř. dalších odborných pracovníků z resortu zdravotnictví. Rodiče nově přijatých dětí obdrží „Rozhodnutí o přijetí do MŠ“.

 

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu, věkové zvláštnosti, stupeň narušené komunikační schopnosti a náročnost prováděných činností. Činnosti řízené pedagogem probíhají denně před svačinou a v odpoledních hodinách. Jsou zaměřeny na logopedickou péči.

Spontánní hra a řízené činnosti probíhají paralelně od 6:30 do 16:00 hodin. Respektují individuální potřeby a schopnosti dítěte dle věku. Veškerou hrou prolínají prvky logopedické péče.

Učitelský sbor MŠ a kontakty

Odhlašování žáků: omluvenky-ms(zavináč)zslogo.cz

OdděleníUčitelTelefonEmail
MŠ OvečkyBc. Dana Benešová517543113dana.benesova(zavináč)zslogo.cz
Mgr. Alžběta Jeřábkováalzbeta.jerabkova(zavináč)zslogo.cz
MŠ BeruškyMgr. Martina Hlavničková517543112martina.hlavnickova(zavináč)zslogo.cz
Bc. Marie Laubovámarie.laubova(zavináč)zslogo.cz
Asistent pedagogaKateřina Štědrákaterina.stedra(zavináč)zslogo.cz
Bc. Anna Leischnerováanna.leischnerova(zavináč)zslogo.cz

 

Informace pro rodiče:

1Režim dne MŠ ke stažení
2Školní řád MŠ ke stažení
3Organizace školního roku 2021/2022 Zobrazit

Keramická dílna: