Aktuality

Aktuální upozornění

Vážení rodiče,

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje zůstává ZŠ i nadále uzavřená. Výuka pokračuje v režimu distančního vzdělávání.

Provoz školy bude obnoven  30. 11. 2020, pokud KHS JMK nestanoví jinak. Nástup na internát bude možný již v neděli 29. 11. 2020.  V případě potřeby se zákonní zástupci mohou obracet na třídní učitele.

Od 11.11. 2020 je obnoven provoz mateřské školy.

Speciálně pedagogické centrum

SPC a jeho pobočky  jsou v provozu včetně ambulance. Prosíme vás, abyste i nadále dodržovali bezpečnostní a hygienická opatření proti šíření nákazy COVID19.

Aktualizováno 13.11.2020

Přijímací řízení SŠ

Informace k přijímacímu řízení 2020/2021 více informací

Dokumenty ke stažení

1Souhlas se samostatným odchodem žáka ze ZŠ ke stažení
2Základní informace k provozu školy ve šk. roce 2020,2021 vzhledem ke COVID-19 ke stažení
3Přidělení tříd pedagogickým pracovníků ke stažení

Volná pracovní místa

1Ekonom/ekonomka se znalostí školské problematiky více informací
2Vychovatel/ka s praxí na internát více informací
3Vychovatel/ka s praxí školní družina více informací
4Vychovatel/ka na internát pro denní a noční služby více informací