Vánoční besídka – prosinec 2020

Poslední týden před vánočními prázdninami jsme na internátě měli Vánoční besídku, na kterou se žáci velmi těšili, protože každý si přibližně o měsíc dříve anonymně vylosoval jednoho kamaráda na internátě, kterému vymyslí malý dárek, který by kamarádovi na internátě udělal radost.

Děti a rodiče se úkolu zhostili velmi zodpovědně. Dárečky byly pečlivě vybrány a hezky zabaleny do vánočního papíru.

Vychovatelé tedy mohli s dětmi vše nachystat a Vánoční besídka doprovázena přehráváním koled, ochutnávkou cukroví a překvapením v podobě vánočního punče pro děti, mohla začít. Tímto všem rodičům děkujeme za skvělou spolupráci.

Brněnská přehrada (projektový den)

6. 10. 2020
Dokud bylo ještě hezké počasí, vyrazili jsme s Koťátky a Sovičkami na první projektový den v letošním školním roce, který nese název “Za přírodou v Brně”. Cílem naší cesty byla Brněnská přehrada. Procházkou jsme došli k dětskému hřišti u Sirky, kde měly děti rozchod. Vyzkoušely všechny prolézačky, skluzavky i houpačky a nasbíraly i kaštany pro zvířátka do ZOO. Po svačince jsme se ještě pokochali pohledem na přehradu, na břehu obdivovali labutí pár a viděli jsme také, kde kotví parníky. Někteří z nás přitom zavzpomínali na červnový výlet na hrad Veveří. Na závěr jsme si dali asi poslední zmrzlinu v tomto roce a s úsměvem na tvářích vyrazili zpět na tramvaj.

Sportovní odpoledne LOGO

Dne 15. 9. 2020 se uskutečnilo 1. sportovní odpoledne pro žáky internátu, které probíhalo ve sportovním areálu Pod Palackého vrchem.

Nadšení, radost, trpělivost, cit pro „fair play“ a sportovní výkony našich žáků byly fascinující. Žáci soutěžili v běhu na 60 metrů podle kategorií, v hodu kriketovým míčkem, kopu na branku a na závěr ve štafetovém běhu 4 x 50 metrů.

Všichni žáci byli odměněni medailemi za své úsilí. Poděkování patří sponzorovi akce, škole a pedagogům, kteří se sportovní akcí pomáhali.

Parník a hrad Veveří

Ve zmenšeném počtu jsme se v červnu po návštěvě brněnské ZOO vydali ještě na jednu výpravu, která završila školní rok 2019/2020 a jejímž cílem byl hrad Veveří.

            V Přístavišti u kotvy jsme se všichni posilnili točenou zmrzlinou, aby nám dlouhá cesta parníkem, která nás čekala, příjemněji utíkala. Vyzkoušeli jsme si jízdu v podpalubí i nahoře, odkud byl krásný pohled na okolí. Všem, které jsme zahlédli, jsme samozřejmě poctivě mávali. Vystoupili jsme až pod hradem Veveří a odtud už museli po svých. Strmý kopec jsme ale záhy překonali, pokochali se pohledem na hrad a dostali se i na jeho nádvoří. Po cestě zpět jsme objevili Lesní studánku, kde jsme se občerstvili jahůdkami. Výlet jsme zakončili tak, jak jsme ho začali, tedy jízdou na parníku.

            Celá akce se moc vydařila, počasí nám přálo a vše vyšlo podle plánu. Jedině snad, abychom se po prázdninách sešli v plném počtu a dalších výletů se tak mohl účastnit opět celý internát.

 

Poznávací návštěva brněnské ZOO

V červnu 2020, jsme se byli podívat do brněnské zoo, kde jsme měli pro děti domluvenou komentovanou prohlídku zaměstnancem zoo. Žáci, ale i my dospělí jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací nejen ze života zvířat, ale také ochraně životního prostředí.
Tímto děkujeme zaměstnancům zoo za jejich poutavé vyprávění, ale také za trpělivé odpovědi na dotazy našich žáků. Bylo to poučné a krásné odpoledne, které nás obohatilo o nové vědomosti.