Na dopravním hřišti

V úterý 8. listopadu odpoledne jsme s dětmi vyrazili na nedaleké dopravní hřiště. Každý si zde půjčil přilbu a kolo nebo koloběžku a na vlastní kůži si vyzkoušel, jaké je to být účastníkem rušného dopravního provozu. Díky místním dopravním značkám si děti připomněli různé dopravní příkazy a zákazy. Na vše přitom dohlížela místní paní policistka, která dětem v závěru předala také několik úkolů k vyplnění a taktéž informační brožury a letáčky.

 

Halloweenské hledání pokladu

V pondělí 31. 10., tzn. v den Halloweena, jsme se i my na internátu rozhodli si tento svátek pořádně užít. Nejprve jsme připravili zdravé halloweenské občerstvení, někteří se převlekli do strašidelných kostýmů a následně, když se už začínalo stmívat, si děti společně vydlabaly několik svých dýní. Až vše bylo připraveno a venku už byla pořádná tma, čekala na všechny stezka odvahy v podobě Halloweenského hledání pokladu. Každý si tak musel najít jednotlivé díly mapy, mapu seskládat a následně podle ní si poklad najít. Jak je vidět, akce se vydařila a velmi jsme si ji užili.

 

Výlet na Brněnskou přehradu

Středa 19. 10. byla výletová, kdy jsme se společně vydali k brněnskému přístavišti. Počasí nám přálo, a tak jsme se mohli kochat krásně barevným listím a pestrobarevnou přírodou. Děti si listí užívaly všemi smysly, a proto se do něj nebály ani zavrtat při hře na schovávanou. Po cestě nechyběla ani zastávka na malé občerstvení, hraní na hřišti a na závěr cesty jsme si užili i krásný západ slunce.

Podzimní dýňová slavnost 2022

Dne 14. října 2022 se v areálu školní zahrady uskutečnil již druhý ročník neformálního a přátelského setkání rodičů, dětí, žáků, zaměstnanců a přátel školy při příležitosti Podzimní dýňové slavnosti.

Pro rodiče, děti i žáky byl zajištěn program s tematicky laděnými pohybovými i výtvarnými aktivitami spolu s drobným občerstvením. Nechybělo vydlabávání dýní, opékání špekáčků, hra na kytaru, zpívání u táboráku, malování na obličej, fotokoutek, zdobení keramiky, a především radostná podzimní atmosféra prolínající celým odpolednem.

Velmi nás potěšila velká účast a nezapomenutelná atmosféra celé této slavnostní události, která dala prostor dalšímu prohlubování a spoluvytváření komunity školy.

Velké poděkování patří celému kolektivu školy za organizaci slavnosti, a především všem dětem, žákům, rodičům a hostům, kteří dali podzimnímu dýňovému radování nezapomenutelný rozměr.

A jak jsme si celé odpoledne užili? Podívejte se sami …