Zahradní slavnost 2023

Dne 29. června 2023 jsme po tříleté pauze uspořádali v areálu školní zahrady neformální a přátelské setkání rodičů, dětí, žáků, zaměstnanců a všech přátel školy při příležitosti tradiční Zahradní slavnosti.

Celým dnem se nesla radostná atmosféra s ohledem na blížící se slavnostní zakončení školního roku 2022-2023. Pro děti i žáky byla připravena pestrá nabídka aktivit a soutěží včetně letní zahradní diskotéky, opékání špekáčků, tetování technikou air-brush a skákacího hradu, kde se měly děti možnost náležitě vyřádit. Připraveno bylo také drobné občerstvení a osvěžení v podobě čerstvého ovoce a ledňáčků 😊.

Při příležitosti Zahradní slavnosti vystoupili také žáci 9. ročníku, kteří zavzpomínali společně s ostatními na uplynulé roky strávené na Veslařské, a rozloučili se tak před nástupem další životní etapy. Ještě před svým odchodem na střední školy však nesmělo chybět slavnostní pasování budoucích „deváťáků“, jakožto nejzkušenějších žáků ve škole 😊.

Velké poděkování patří celému kolektivu školy, zejména pak vychovatelům školní družiny a internátu, za organizaci slavnosti, a především všem dětem, žákům, rodičům a hostům, kteří dali tomuto letnímu radování nezapomenutelný rozměr.

No a jak jsme si tento slavnostní den užili? Podívejte se sami…