Podzimní dýňová slavnost 2023

V pátek 13. října 2023 se v areálu školní zahrady uskutečnil již třetí ročník neformálního a přátelského setkání rodičů, dětí, žáků, zaměstnanců a přátel školy při příležitosti Podzimní dýňové slavnosti.
Pro rodiče, děti i žáky byl zajištěn program s tematicky laděnými pohybovými i výtvarnými aktivitami spolu s drobným občerstvením. Nechybělo vydlabávání dýní, opékání špekáčků, malování na obličej, fotokoutek, zdobení keramiky, řádění ve skákacím hradu, a především radostná podzimní atmosféra prolínající celým odpolednem.
S ohledem na budování a prohlubování zodpovědnosti se do letošního „dýňování“ k hlavním organizátorkám – paním vychovatelkám ze školní družiny – připojili také žáci našeho žákovského parlamentu. Rozdělili si úkoly, a podíleli se tak na celé organizaci. Mimo to doplnili letošní slavnostní den o mimořádnou celoškolní výzvu – „Pumpkin Day aneb oranžovo-černý celý den“ spočívající v tom, že měl každý přijít oblečen v těchto halloweenských barvách. No, pěkně se nám to vybarvilo ?.
Velmi nás potěšila velká účast a nezapomenutelná atmosféra, která dala prostor dalšímu prohlubování a spoluvytváření komunity školy.
Velké poděkování patří především paním vychovatelkám ze školní družiny, i všem ostatním, kteří se do organizace slavnosti zapojili, a také všem dětem, žákům, rodičům a hostům, kteří dali podzimnímu dýňovému radování nezapomenutelný rozměr.