Adaptační program 2023

Ve dnech 6. 9. 2023 – 8. 9. 2023 se konal celoškolní, vůbec první v tomto rozsahu, adaptační program. Akce se zúčastnilo 125 žáků základní školy z 1. – 9. ročníku. Zapojeni byli pedagogičtí pracovníci školy i studentky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Koordinaci a náplň celého programu mělo na starosti Školní poradenské pracoviště.

Program se konal na třech prostranstvích, na kterých se žáci vystřídali (hřiště Rosnička TJ Sokol Brno – Žabovřesky; hřiště Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno; volné prostranství na Brněnské přehradě, Kozí Horka).

Hlavním cílem bylo především stmelení třídních kolektivů, podpora spolupráce mezi žáky včetně podpory pozitivních vazeb. První akci tohoto školního roku jsme si velmi užili.